رسيدن به توسعه پايدار نيازمند تعامل بين دستگاهي است

تهران - ايرنا - معاون ميراث فرهنگي كشور گفت: هيچ دستگاهي نبايد فقط از منظر خودش به توسعه بپردازد و توسعه، نيازمند سهم چند رشته اي و گفت وگو و تعامل بين دستگاهي است .

به گزارش خبرنگار ايرنا، محمد حسن طالبيان روز يكشنبه در نشست خبري همايش ملي توسعه پايدار در محل پژوهشگاه ميراث فرهنگي اظهار كرد: برنامه ريزان همه كشورها امروزه با چالش تعادل بين توسعه و حفاظت مواجه هستند.
وي افزود: از سه ضلع مثلت جامعه و حقوق بشر، ميراث طبيعي و محيط زيست و ميراث فرهنگي بايد به طور متعادل به توسعه پايدار رسيد.
طالبيان گفت: با وجود اينكه در كشور ما قوانين و برنامه هاي چهارم تا ششم توسعه به اين امر توجه داشته اند اما همكاري ها هنوز كامل و رضايت بخش نبوده است .
وي گفت: به طور مثال وزارت نيرو براي توسعه آبي و سد سازي مشكلات و تخريب هاي زيادي براي ميراث فرهنگي ايجاد كرده و به قصد خدمت يكپارچگي تاريخي سرزمين را از بين برده اند.
معاون ميراث فرهنگي كشور ادامه داد: كشوري كه بيش از ده هزار سال سابقه تاريخي و تمدني دارد همه جا پر از تجربياتي است كه براي ساختن آينده پايدار بايد به آن ميراث و تجربيات زيست گذشتگان توجه كرد .
طالبيان تاكيد كرد: براي توسعه راه ، آب و كشاورزي همكاري كمتري با ما صورت گرفته است و دستگاه هاي دخيل در امر توسعه حتي دستگاه پشتيباني همچون برنامه و بودجه بايد براي رسيدن به هدف ارزشمند توسعه پايدار به ميراث اين سرزمين توجه كنند .
وي يادآور شد: هدف اين است كه يكپارچگي سرزمين ما حفظ شود و براي رسيدن به اين منظور راهي نداريم جز اينكه به مطالعه سابقه سرزمين مان اتكا كنيم .
به گزارش ايرنا، نخستين همايش ملي ميراث فرهنگي توسعه پايدار، بهمن 94 برگزار شد و دومين همايش در 15 و 16 مهرماه امسال با 8 محور ميراث فرهنگي توسعه پايدار، آمايش سرزميني، راه و شهرسازي، مديريت آب، هويت گردشگري، نوآوري و فناوري در سالن همايش هاي موزه ملي برگزار خواهد شد.
تاكنون 133 مقاله علمي در محورهاي تعيين شده به دبيرخانه همايش ارسال و در هشت كارگروه تخصصي مورد بررسي قرار گرفته است.
فراهنگ **1085**3079**