توسعه پايدار مبتني بر يافته هاي ميراث فرهنگي است

تهران- ايرنا- رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: تجربه جهاني نشان مي دهد كه توسعه اي مقرون به صرفه متعادل و پايدار است كه مبتني بر يافته هاي ميراث فرهنگي باشد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، سيد محمد بهشتي روز يكشنبه در نشست خبري دومين همايش ملي ميراث فرهنگي توسعه پايدار در محل اين پژوهشگاه اظهار داشت: مهمترين چالش اروپا بعد از جنگ جهاني دوم براي بازسازي، مساله حفاظت از ميراث فرهنگي بود و كساني كه در آن زمان توسعه را برعهده داشتند به اشتباه، حفاظت از ميراث و محيط زيست را مختل توسعه مي دانستند.
وي افزود: آنها دريافتند كه اين تصور اشتباهي بوده اما جريان توسعه در كشور ما هنوز هم ميراث فرهنگي و محيط زيست را به دو عنوان دو عامل مخل توسعه مي بيند از همين رو شاهد تخريب هاي زيادي در بافتها و محوطه هاي تاريخي به بهانه توسعه هستيم.
رئيس شوراي سياستگذاري ميراث فرهنگي توسعه پايدار تاكيد كرد: از برنامه سوم توسعه كشور كه ميراث فرهنگي در برنامه قرار گرفت تلاش شد بين ميراث و توسعه يك نسبت متعادل و متوازن باشد و بندهايي نيز در برنامه چهارم قرار گرفت اما به طور كامل به اجرا در نيامد با اين حال شاهد يك تغيير رويكرد اسنادي در اين زمينه بوده ايم.
بهشتي گفت: تصور غالب آن موقع اين بود كه در بهترين حالت، توسعه و ميراث حسن همجواري داشته باشند يعني كاري به كار هم نداشته باشند اما تجربه جهاني نشان داد كه توسعه پايدار بر پايه هاي ميراث فرهنگي استوار است.
او گفت: يونسكو در مجموعه مطالعاتش در زمان دبيركلي «خاور پرز دكوئيار» در سازمان ملل متحد (1982 تا 1991) به اين نكته مهم دست يافت كه مبدا توسعه بايد فرهنگ باشد و اينكه نسبت توسعه با فرهنگ مهم تر از نسبتش با بهداشت، صنعت و ديگر بخشهاست كه البته سهم اين مساله براي متخصصان و برنامه ريزان ما كه ميراث فرهنگي را به عادت، مزاحم توسعه مي دانند سخت است.
بهشتي اضافه كرد: براي همين منظور در سال 1394 با همكاري سازمان برنامه و بودجه و ديگر مسئولان، اين همايش را به عنوان يك فتح باب براي ايجاد تلقي و رويكرد جديد در توسعه پايدار برگزار كرديم تا اين موضوع جا افتاده و حساسيتها كمتر شود.
وي تصريح كرد: براي روشن كردن اذهان، مباحث اين همايش را از موضوعات ملتهب محسوس مانند چالش تحولات اقليمي، آب و فناوري آغاز كرديم كه دوره اول آن نيز نسبتا موفق بود.
رئيس شوراي سياستگذاري همايش ميراث فرهنگي توسعه پايدار گفت: با توجه به شرايط كنوني كه وضعيت نامطلوب زيست محيطي كشور ما را در يك دوراهي ناگزير قرار داده كه يا از شيوه زيست اهالي گذشته اين سرزمين درس بگيريم و از ميراث زيست آنها براي عبور از جابجايي عظيم جمعيت، خشكيدن سرزمين و ديگر مشكلات، استفاده كنيم يا با بي توجهي به آن دچار خسران شويم انتظار داريم كه در دور دوم واكنش مثبت بيشتري را داشته باشيم.
بهشتي گفت: شاهديم كه با تكنولوژي گران قيمت، توسعه ما فقط ناپايدار و موقت است و دوران هزينه كردن بوالهوسانه براي خريد محصولات گران براي زندگي در اين سرزمين سپري شده است و ما بايد شيوه زيست خود را در اين سرزمين به دست آوريم و اين نسيان را با مطالعه جدي دوباره احيا كنيم تا با كيفيت مطلوب زندگي كنيم.
وي خاطرنشان كرد: از دوره صفويه به بعد، ما شاهد سفر افراد مختلف اروپايي به ايران هستيم كه بسياري از آنها در سفرنامه هايشان از ايران دو چيز مشترك نوشته اند؛ اول اينكه ابراز شگفتي كردند كه چرا ايراني ها اين سرزمين را براي زندگي انتخاب كرده اند چون با معيارهاي آنها ايران، قابل زيست نبوده است دوم اينكه متعجب بودند كه چطور اصفهان، شيراز و برخي شهرهاي ما اين همه زيبا هستند.
بهشتي يادآور شد: اين شواهد نشان مي دهد كه ما راز چگونه زيستن در اين سرزمين را پيدا كرده بوديم و در يك قرن اخير آنها را فراموش كرده ايم و بايد با بازشناسي توسط همايش هاي اينچنيني، نسبت جديد بين ميراث فرهنگي و امر توسعه را دريابيم و از آن براي زندگي بهتر و عبور از چالشها در اين سرزمين بهره مند شويم.
به گزارش ايرنا، نخستين همايش ملي ميراث فرهنگي توسعه پايدار، بهمن 94 برگزار شد و دومين همايش در 15 و 16 مهرماه امسال با 8 محور ميراث فرهنگي توسعه پايدار، آمايش سرزميني، راه و شهرسازي، مديريت آب، هويت گردشگري، نوآوري و فناوري در سالن همايش هاي موزه ملي برگزار خواهد شد.
تاكنون 133 مقاله علمي در محورهاي تعيين شده به دبيرخانه همايش ارسال و در هشت كارگروه تخصصي مورد بررسي قرار گرفته است.
فراهنگ **1085**3079** 1055