حدود 78 هزار واحد مسكن روستايي آذربايجان غربي مقاوم شد

اروميه- ايرنا- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي گفت: با هدف بهبود و آباداني واحدهاي روستايي تاكنون 77 هزار و 562 واحد مسكن روستايي اين استان مقاوم شده است.

محمود بدلي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از اين تعداد واحد مقاوم شده يكهزار و 953 واحد در سال جاري آغاز شده و تا كنون در 466 واحد به مرحله اجرا درآمده است.
وي ادامه داد: از 466 واحدي كه مراحل مقاوم سازي آنها در سال جاري آغاز شده تا كنون 117 واحد به بهره برداري رسيده است.
وي بيان كرد: طرح مقاوم سازي خانه هاي روستايي براي 86 هزار واحد مسكوني آذربايجان غربي تدوين شده است و سالانه 12 هزار واحد مسكن روستايي آذربايجان غربي مقاوم مي شود.
وي اضافه كرد: از نظر بنياد مسكن هر واحد مسكوني كه در ساخت آن مشخصات كامل فني آئين نامه 2800 مقررات ملي ساختمان رعايت نشود، مسكن غيرمقاوم ناميده مي شود و نيازمند مقاوم سازي است.
مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي بيان كرد: كارمزد تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي تنها پنج درصد است و همه روستاييان مي توانند از اين تسهيلات تا سقف 200 و 180 ميليون ريال بهره مند شوند.
بدلي افزود: اين تسهيلات در روستاهاي مرزي 200 ميليون ريال در نظر گرفته شده كه 20 ميليون ريال بيشتر از ديگر روستاهاست و مي توان آن را مشوقي براي مقاوم سازي روستاهاي محروم دانست.
وي اضافه كرد: تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي در ديگر روستاهاي آذربايجان غربي نيز به ميزان 180 ميليون ريال پرداخت مي شود و مدت بازپرداخت آن نيز 15 سال در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: ايجاد مقاومت لازم براي مقابله با تلفات در حوادثي نظير زلزله و حفظ زمين هاي زراعي و طبيعي مهمترين هدف اجراي طرح مقاوم سازي مسكن روستايي است، و در اين راستا نيازمند همراهي بيشتر روستانشينان در اين خصوص باشيم.
به گزارش ايرنا در مجموع 2 هزار و 725 روستاي داراي سكنه در آذربايجان غربي وجود دارد كه 2 هزار و 200 روستا از آنها بالاي 20 خانوار بوده و نقشه طرح هادي در همه اين روستاها اجرا شده است؛ طرح هادي روستايي با هدف ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستاييان، هدايت فيزيكي روستاها و تامين عادلانه امكانات انجام مي گيرد.
پايه چنين طرح هايي در كشور از سال 1362 هجري شمسي و تحت عنوان روان بخشي روستاها در يكي از نقاط روستايي شهرستان شهركرد و توسط وزير مسكن و شهرسازي وقت به اجرا گذاشته شد و در سال هاي بعد به خصوص از سال 1366 هجري شمسي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي با جديت تمام پيگيري شد.
تجديد حيات و هدايت روستاها از ابعاد كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله اهداف مورد نظر در طرح هاي مذكور است.
اين استان مرزي داراي سه ميليون و 265 هزار نفر جمعيت است كه 34.6 درصد از آن در مناطق روستايي و 65.4 درصد در مناطق شهري سكونت دارند.
9918/2093