بخشي از حمل كود شيميايي كشاورزي به شبكه ريلي منتقل شد

تهران- ايرنا- مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي از توافق با وزارت راه و شهرسازي براي حمل كودهاي شيميايي با ناوگان ريلي و جاده اي كشور با هدف تسريع دسترسي بازار مصرف خبر داد كه در نخستين مرحله 260 واگن مسقف براي حمل كودهاي شيميايي تخصيص يافته است.

به گزارش شنبه تارنماي شركت خدمات حمايتي كشاورزي، «حميد رسولي» افزود: امروز در جلسه اي دوجانبه با معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور توافق شد از ظرفيت ناوگان جاده اي و ريلي براي حمل نهاده هاي بخش كشاورزي به ويژه كودهاي شيميايي استفاده شود.
رسولي با توجه به آغاز فصل كشت پاييزه و لزوم حمل هرچه زودتر كودهاي شيميايي، از سازمان هاي جهادكشاورزي استان ها خواست از ظرفيت ايجاد شده در بخش راهداري حداكثر بهره را ببرند.
به گزارش ايرنا طبق آمارها، بخش كشاورزي كشور ساليانه به چهار ميليون تن كود پايه (اوره، فسفاته و پتاسه) نياز دارد كه فقط نزديك 2 ميليون و 400 هزار تن در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد؛ زيرا ميانگين مصرف كود در بخش كشاورزي ايران نسبت به ميانگين جهاني پايين‌تر است و آنان بيش از اين ميزان كود مصرف نمي كنند.
كشور 300 هزار تن انواع كودهاي ازته، فسفاته و پتاسه در ذخاير راهبردي خود دارد كه بدون هيچ افزايش قيمتي در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.
شركت خدمات حمايتي كشاورزي براي ارايه خدمات مناسب به كشاورزان، با فعال كردن 3400 كارگزاري اقدام به توزيع كود، آزمون خاك، مشاوره مصرف كود و حتي فروش تلفني كود با سامانه 1559 بين يك ميليون و 100 هزارنفر از كشاورزان عضو باشگاه كشاورزان كرده است.
براساس هماهنگي با سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها، قيمت كودهاي يارانه اي امسال افزايش نمي يابد و ثابت مي ماند.

اقتصام*9186*1961*