بدهي هاي دولتي فرانسه بطور بي سابقه اي افزايش يافت

تهران - ايرنا - موسسه ملي آمار و تحقيقات اقتصادي فرانسه در گزارشي اعلام كرد، ميزان بدهي هاي عمومي فرانسه برابر با يكصد درصد ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش يافته است.

به گزارش روز شنبه ايرنا از خبرگزاري فرانسه، بر اساس گزارش هاي اين موسسه، ميزان بدهي‌هاي عمومي فرانسه به حدي افزايش يافته كه در سه ماهه دوم سال، برابر با 100 درصد ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور شده است.
مؤسسه ملي آمار و تحقيقات اقتصادي فرانسه با بيان اين مطلب كه بر اساس آمار رسمي، ميزان بدهي هاي دولت فرانسه اكنون به نوزده ميليارد و پانصد ميليون يورو رسيده، علت اين موضوع را افزايش بي سابقه بدهي هاي شركت راه آهن فرانسه اعلام كرده است.
با توجه به افزايش ميزان سود بانكي از سوي بانك مركزي اروپا كه قرار است از تابستان سال آينده صورت گيرد، به نظر مي‌رسد كه بدهي‌ كشورهاي حوزه يورو باز هم افزايش يابد.
اين در حاليست كه با وجود افزايش بدهي هاي دولتي بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مانند فرانسه، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا، ميزان بدهي‌هاي آلمان كاهش يافته و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري ميلادي به زير 60 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور برسد.
بسياري از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه افزايش بدهي‌هاي فرانسه با وجود كاهش بدهي‌هاي آلمان، همكاري اقتصادي ميان دو كشور را با مشكلات جدي روبرو خواهد كرد.
اروپام**9041**1485