مدرسه سازي لازمه پيشرفت و توسعه كشور است

اهواز - ايرنا - دبير شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: اگر به دنبال توسعه و پيشرفت كشور هستيم بايد در امر مدرسه سازي بيشتر كار كنيم.

به گزارش ايرنا مهدي نويد ادهم شنبه در آيين بهره برداري همزمان از 6 واحد آموزشي در شهرستان حميديه بيان كرد: همچنين براي حل مشكل بيماري و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي ، طلاق و اعتياد بايد مدارس را توسعه دهيم.
وي گفت: كشورهايي كه مسير توسعه را طي كردند از مدرسه ها آغاز كردند و سرمايه گذاري اصلي را آنها انجام دادند.
دبير شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: ساخت مدرسه ساخت انسان است و افراد نيكوكاري كه مدرسه مي سازند مكاني را براي ساخت انسان تاسيس مي كنند.
وي ادامه داد: كار مدرسه سازي يك سكه دو رو ست كه يك رو ساخت مدرسه توسط خيرين است و روي ديگر سكه، ارزش ساخت مدرسه كه باعث پرورش و ساخت انسان مي شود.
نويد ادهم افزود: مدرسه هاي امروز ما آينده كشور را نشان مي دهند و زماني كه خيران در مدرسه سازي مشاركت مي كنند در واقع براي ساخت و توسعه كشور در آينده مشاركت كرده اند.
وي با اشاره به اينكه خوزستان ازاستان هايي است كه مورد توجه مسئولان ارشد آموزش و پرورش كشور است گفت: مدرسه مي سازيم تا انسان بسازيم و آرامش و اشتغال ايجاد كنيم و دانش آموزان بايد از انديشه و تفكر خيرين براي آينده خود درس بگيرند.

** خوزستان جايگاه 23 كشوردرميزان فضاي مدرسه
مدير كل آموزش و پرورش خوزستان نيز بيان كرد: خوزستان در شاخص تعداد دانش آموز و كلاس درس با يك ميليون و يكصد هزار جمعيت دانش آموزي و 40 هزار كلاس درس رتبه سوم كشوري را دارد اين در حالي است كه از لحاظ فضاي آموزشي رتبه 23 كشور را دارد.
محمد تقي زاده با بيان اينكه مدرسه سازي بايد به يك فرهنگ تبديل شود افزود: اين امر در افزايش نشاط و شادي در خانواده تاثير گذار است.
وي بيان كرد: خيران تنها مدرسه سازي نمي كنند بلكه در برطرف كردن مشكل بيكاري جوانان آينده هم تاثير گذار هستند.
مديركل آموزش و پرورش خوزستان با اين اينكه نبايد دانش آموز خوزستاني را بر اساس شاخص هاي ملي با دانش آموزان استان يزد مقايسه كرد ادامه داد: بسياري از زير ساخت هاي علمي و آموزشي خوزستان در جنگ تحميلي دچار آسيب شده كه لازم است براي جبران آن توجه بيشتري به اين استان صورت گيرد.
وي بيان كرد: در سال تحصيلي گذشته سرانه هر دانش آموز خوزستاني 10 هزار ريال بود كه اين سرانه هيچ مشكلي از آموزش و پرورش اين استان را حل نمي كند.
تقي زاده با اشاره به تعطيلي هايي كه به دليل گرد و غبار در خوزستان رخ مي دهد افزود: در طول سال دانش آموزان خوزستاني 15 روز كمتر از ساير استان ها به دليل تعطيل شدن بر اثر گرد و غبار درس مي خوانند و در مجموع دانش آموزان اين استان در طول دوره تحصيل خود 2 سال كمتر درس مي خوانند.
به گزارش ايرنا 6 مدرسه ابتدايي كه توسط خيرين موسسه راه ايمان وابسته به دفتر آيت ا... سيستاني تاسيس شدند روز شنبه در شهرستان حميديه با حضور دبير شوراي عالي آموزش و پرورش و جمعي از مسئولان محلي به بهره برداري رسيد.
در شهرستان حميديه 13 هزار دانش آموز در 66 مدرسه مشغول به تحصيل هستند. 770 نيروي فرهنگي در اين شهرستان فعاليت دارند.
حميديه در سال 85 از شهرستان اهواز جدا، و شهرستان مستقل تبديل شد.
شهر حميديه مركز شهرستان حميديه در 25 كيلومتري غرب شهر اهواز قرار دارد.
7158/ 6037