كوتاه از دانشگاه آزاد

تهران - ايرنا - ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي و انتصاب رئيس و اعضاي كميته عالي راه ­اندازي بيمارستان هاي در دست احداث دانشگاه آزاد از جمله خبرهاي كوتاه اين دانشگاه است.

به گزارش روز شنبه ايرنا از دانشگاه آزاد اسلامي، پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي از امروز (شنبه هفتم مهرماه) مي‌توانند براي ثبت‌نام در واحدهاي پذيرفته شده، اقدام كنند.
پذيرفته شدگان دوره هاي كارداني ناپيوسته و كارشناسي ناپيوسته بر اساس سوابق تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه نتايج آن بر روي سامانه www.azmoon.org قرار گرفته است، مي‌توانند در روزهاي شنبه و يكشنبه 7و 8 مهر ماه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي كه در آن پذيرفته شده اند، مراجعه كنند.
داوطلبان هر دو دوره مي توانند راهنماي ثبت نام را در سامانه مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني sanjesh.iau.ac.ir مطالعه كنند.

**رئيس كميته عالي راه ­اندازي بيمارستان هاي در دست احداث دانشگاه آزاد منصوب شد
محمدمهدي طهرانچي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي طي حكمي محسن نفر معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي را به سمت رئيس كميته عالي راه ­اندازي بيمارستان هاي در دست احداث دانشگاه آزاد اسلامي منصوب كرد.
همچنين طي احكام صادره از سوي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي، عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي، سيدحسين طباطبايي اصل سرپرست اداره كل حقوقي، عنايت ­الله ملكي تبار سرپرست مركز نظارت، بازرسي و رسيدگي به شكايات، امين قاسم­ بگلو مديركل توسعه خدمات سلامت و مهندس رستگارزاده مدير توسعه منابع سلامت به عنوان اعضاي كميته عالي راه­ اندازي بيمارستان هاي در دست احداث دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شدند.
محمدمهدي طهرانچي در احكام ديگري، سيدعلي ابطحي سرپرست دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي استان تهران، دكتر كميلي معاون دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي استان تهران و غلامرضايي رئيس بيمارستان فرهيختگان را به عنوان اعضاي كميته عالي راه­ اندازي بيمارستان هاي در دست احداث دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران منصوب كرد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي همچنين با صدور احكامي، رئيس بيمارستان امام علي(ع) كازرون، محمدكاظم كاوه پيشقدم دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس و دكتر الواني معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس را به عنوان اعضاي كميته عالي راه ­اندازي بيمارستان در دست احداث دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس (بيمارستان امام علي (ع) كازرون) منصوب كرد.
از سوي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي همچنين، رئيس بيمارستان امام سجاد (ع) تبريز،عزيز جوانپور هروي دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي و بهشتي معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي به عنوان اعضاي كميته عالي راه­ اندازي بيمارستان در دست احداث دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي (بيمارستان امام سجاد (ع) تبريز) منصوب شدند.
ن.م** 1200