منابع آب بجنورد در معرض آلودگي است

بجنورد- ايرنا- مدير عامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي گفت: با توجه به كند بودن اجراي طرح فاضلاب در شهر بجنورد و نفوذ آن به منابع زيرزميني اين منابع در معرض آلودگي فاضلاب قرار دارد.

به گزارش ايرنا، غلامحسين ساقي روز شنبه در نشست هم انديشي با فرهيختگان و نخبگان بجنورد اظهار داشت: با انتقال آب سد شيرين دره به بجنورد، برخي از چاه هاي آب خاموش و برداشت از آنان متوقف شد از اين رو سطح منابع آب زير زميني در اين شهر بالا آمده است.
وي افزود: در اين شرايط كه طرح جمع آوري فاضلاب و اجراي شبكه ها به كندي پيش مي رود، منابع زير زميني آب اين شهر در معرض آلودگي است و ممكن است آب برخي چاه ها در اطراف شهر بتدريج براي آشاميدن غيرقابل مصرف شود.
ساقي گفت: بخشي از آب مورد نياز شهروندان بجنورد از سد شيرين دره تامين مي شود اما از آنجايي كه پايداري آب سدها به بارندگي ها و آب هاي سطحي وابسته است، بايد منابع پايداري براي تامين آب آشاميدن اين شهر پيش بيني كنيم و چاه ها را حافظت كنيم تا در آينده دچار مشكل نباشيم.
ساقي اظهار داشت: اكنون نفوذ فاضلاب از چاه هاي حفر شده به منابع زير زميني يكي از دغدغه ها است و در اين باره بايد به اجراي طرح هاي فاضلاب سرعت داده شود اما اعتبارات پاسخگوي اين امر نيست.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي گفت: اكنون ميزان بهره مندي شهروندان از خدمات فاضلاب به 50 درصد هم نرسيده است.
وي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به كاهش ميزان بارندگي ها در سال زراعي گذشته گفت: سال گذشته كم بارش ترين سال ها در 46 سال گذشته بود اما خوشبختانه مشكل خاصي در تامين آب شهروندان استان ايجاد نشد.
وي تصريح كرد: در برهه اي از زمان، قطع برق سبب شد تا آبرساني ها دچار خدشه شود اما در مجموع اكنون مشكلي براي تامين آب آشاميدني شهروندان نداريم.
ساقي تصريح كرد: اكنون 88 حلقه چاه براي تامين آب آشاميدني شهروندان استان در دست بهره برداري بوده و حفر و تجهيز 25 حلقه چاه جديد هم در دست پيگيري است.
وي خاطرنشان كرد: مخازن آب با حجم ذخيره 155 هزار متر مكعب در استان ايجاد شده و ايجاد 61 هزار متر مكعب مخزن در دست برنامه ريزي است.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي در بخش ديگر سخنان خود با تاكيد بر نقش مردم در پيشبرد اهداف گفت: از معتمدان شهر انتظار مي رود در همراه كردن مردم در صرفه جويي و تعامل با برنامه هاي اين شركت تلاش داشته باشند.
شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي 196 هزار مشترك آب دارد.
7185/ 6042