كلينيك بازي‌درماني در دانشگاه اصفهان راه اندازي مي‌شود

تهران-ايرنا-مدير مركز تخصصي بازي‌هاي رايانه‌اي دانشگاه اصفهان گفت:به‌منظور ارائه راهكارهاي علمي و تخصصي براي درمان اختلالات شناختي و جسمي، با حمايت ستاد توسعه علوم و فن‌آوري‌هاي شناختي، كلينيك بازي‌درماني در دانشگاه اصفهان راه‌اندازي مي‌شود.

به گزارش روز شنبه گروه علمي ايرنا از ستاد توسعه علوم و فن‌آوري‌هاي شناختي، جواد راستي افزود: هدف از اجراي اين برنامه، توليد و ساخت بازي‌هاي هدفمند به ‌منظور ارائه راهكارهاي علمي و تخصصي براي درمان اختلالات شناختي و جسمي است.
وي با اشاره به اينكه اين ستاد در چارچوب انعقاد قرارداد حمايتي از توسعه فن‌آوري‌ها در حوزه‌هاي شناختي در دانشگاه اصفهان، نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند، اظهار داشت: بازي‌هاي رايانه‌اي يك زمينه چند رشته‌اي است و تخصص‌هاي مختلف از جمله روانشناسي، جامعه‌شناسي، حقوق، مديريت، مهندسي كامپيوتر، فن‌آوري اطلاعات و هنر در آن ايفاي نقش دارند.
عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان گفت:با هدف بررسي شناختي بازي‌هاي رايانه‌اي و تجزيه و تحليل داده‌هاي علمي اين بخش از فن‌آوري‌هاي شناختي، رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد 'بازي‌سازي' با همكاري مشترك دانشگاه 'كيم يانگ 'كره جنوبي ، در دانشگاه اصفهان داير و فعاليت آموزشي اين رشته با پذيرش دانشجو از مهرماه امسال آغاز مي‌شود.
وي ادامه داد: دانشجويان اين رشته ، دوره تحصيلي خود را به مدت دو ترم در دانشگاه 'كيم‌يانگ ' و يك ترم آن را دانشگاه اصفهان طي مي‌كنند و پايان‌نامه تحصيلي را در حوزه بازي‌سازي رايانه‌اي ارائه خواهند كرد.
راستي با اشاره به اينكه دانشگاه اصفهان به‌عنوان يك دانشگاه جامع با ‌هدف ايفاي رسالت دانشگاهي خود در توسعه زيرساخت‌ هاي آموزش و پژوهش در حوزه‌ ساخت و تحليل بازي‌هاي رايانه‌اي، از مرداد سال 92 با راه‌اندازي كارگروه بازي‌هاي رايانه‌اي متشكل از اعضاي هيات علمي علاقه‌مند از گروه‌هاي آموزشي مختلف به‌صورت جدي وارد اين حوزه شد، تصريح كرد: با حمايت نهادهاي مختلف از جمله ستاد توسعه علوم شناختي، مركز تخصصي بازي‌هاي رايانه‌اي دو سال پيش در اين دانشگاه با هدف ارائه آموزش‌هاي تخصصي، اشتغال‌زايي و نيز روزآمد كردن فرايندهاي توليد و تحليل محتوا در حوزه‌ بازي‌هاي رايانه‌اي راه‌اندازي و فعاليت خود را آغاز كرد.
وي اضافه كرد: اين مركز مي‌تواند كانوني براي تحليل روانشناسي، جامعه‌شناسي و رسانه‌اي بازي‌هاي رايانه‌اي باشد و متخصصان علوم انساني را به ورود فعال به اين حوزه‌ي راهبردي ترغيب كند.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان يادآور شد: جامعه كاربران بازي‌هاي رايانه‌اي در داخل كشور به لحاظ تعداد و سن در حال افزايش است و اين موضوع نگراني‌هايي در خصوص آسيب‌هاي جسمي، رواني و اجتماعي بازي‌هاي رايانه‌اي و نيز اعتياد به بازي‌هاي رايانه‌اي به وجود آورده است.
وي گفت: بازي‌هاي جدي (Serious Games) ، شامل توليد و تحليل بازي‌هاي درماني در حوزه‌هاي روانشناسي، روان‌پزشكي، توان‌بخشي، مهندسي پزشكي ، آموزشي، تبليغي و بازي‌هاي ورزشي ، يكي از حوزه‌هاي پرطرفدار و مورد توجه در عرصه‌ بازي‌هاي رايانه‌اي است .
وي خاطرنشان كرد: تشكيل انجمن علمي بازي‌هاي رايانه‌اي ايران مي‌تواند به‌عنوان نقطه‌ عطفي در حوزه‌ پژوهش‌هاي مرتبط با بازي‌هاي رايانه‌اي باشد و تحقق اين امر نيازمند حمايت گسترده مراكز و نهادهاي آموزشي و علمي است.
علمي**9294**1440