درياچه اروميه هنوز وارد فاز گرد و غبار نشده است

تهران- ايرنا- عضو هيات علمي دانشگاه اروميه گفت: بررسي هاي صورت گرفته تا سال ٢٠١٧ نشان مي دهد درياچه اروميه هنوز وارد فاز گرد و خاك نشده است اما چشم انداز آن وجود دارد.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، حسام احمدي بيرگاني عصر چهارشنبه در كارگاه آب و محيط زيست در دانشگاه صنعتي شريف افزود: محيط هاي رسوبي با عنوان 'سبخا' در اطراف درياچه اروميه قرار دارد كه حد شوري انها زياد بالا نيست اما با توجه به نوع خاكي كه دارند، مستعد انتشار گرد و غبار هستند.
وي درباره راهكار كاشت گياه با هدف جلوگيري از بروز گرد و غبار گفت: بهتر است به محيط هايي كه از آب بيرون امده و خشك شده اند فرصت دهيم تا خود را با محيط جديد تطبيق دهند و در واقع توالي ايجاد شود.
احمدي بيرگاني ادامه داد: در واقع هر محيطي كه از آب خارج مي شود، لزوما مستعد بروز گرد و غبار نيست ، به عنوان مثال منطقه جبل كندي مستعد توفان هاي ماسه اي است نه گرد و غبار ، افراد زيادي اين دو موصوع را با هم اشتباه مي گيرند.
وي تاكيد كرد: خاك هايي كه قطري كمتر از ٥٠ تا ٧٠ ميكرون داشته باشند مستعد بروز گرد و غبار هستند اما غير از اين ميزان قطر، توفان هاي شن ايجاد مي كنند و در واقع فرسايش بادي دارند.
به گفته وي، فعلا آن بخش از درياچه كه خاكي با قطر كمتر از ٥٠ ميكرون دارد و مي تواند گرد و غبار ايجاد كند زير آب قرار دارد.
بيرگاني افزود: البته كاشت بوته هاي قره داغ در جبل كندي كار بسيار خوبي بود زيرا ٩٩.٥ درصد اين منطقه ماسه اي است و اين بوته ها مي توانند از بروز توفان هاي شن جلوگيري كنند.
وي گفت: برخي بررسي ها نشان مي دهد از سال ١٩٦٥ تا ٢٠١٧ تعداد روزهاي گرد و غباري در تبريز و اروميه در حال كم شدن است اما مساله مهم غلظت و تداوم گرد و غبار است كه مشكل ايجاد مي كند.
عضو هيات علمي دانشگاه اروميه تاكيد كرد: گرد و خاك ذاتا بد نيست اما به شرطي كه به اندازه و به جا باشد، مثلا اگر انداره مناسب روي برگ درختي بنشيند موجب رشد مي شود اما اگر زياد شود برگ را خفه مي كند.
وي تاكيد كرد: همه جا بوته كاري مناسب نيست، براي آبياري ٢٠٠ هكتار زمين در مدت ١٥ روز ٢٠٠ ميليون تومان هزينه مي شود در حالي كه با فرصت دادن به طبيعت مي توان ابن مبلغ را صرفه جويي كرد. زيرا ميزان بارندگي در اذربايجان غربي ٣٠٠ تا ٤٠٠ ميليمتر در سال است يعني سرايط براي رشد گياهان خودرو فراهم است.
وي گفت:يكي از پيامدهاي خشك شدن درياحه اروميه كه دامن روستاهاي اطراف را گرفته، شور شدن ابهاي زيرزميني است كه موجب تخليه چند روستا شده است.
بيرگاني گفت: روستاهايي داريم كه زماني گيلاس منطقه را تامين مي كردند اما اكنون اب وارد مي كنند.
وي اظهار داشت: تا سال ٢٠١٥ گرد و غبار در شرق درياچه بيشتر بود اما اكنون كم شده چون توالي پوشش گياهي در حال رشد است.
وي گفت: وقتي نهال مي كاريم چه ميزان اب زيرزمبني را مصرف مي كند؟ در حالي كه سياست ستاد احياي درياچه اروميه كاهش مصرف اب است، اين گياهان علاوه بر مصرف آب نمك را هم به سطح زمين مي اورند.
وي درباره تاثير گرد و غبار بر افزايش بيماري ها در منطقه هم گفت: دانشگاه علوم پزشكي تبريز اعلام كرده است كه هنوز نتوانسته ايم به اجماع برسيم كه علت افزايش سرطان در اروميه گرد و غبار است، اما آيا سرطان در شمال كشور هم افزايش نيافته است؟
وي تاكيد كرد: رسيدن به چنين هدفي نيازمند بررسي هاي بسيار دقيق و همه حانبه است ، اكنون در اين زمينه در حال كار و مطالعه روي موش هستيم.
وي تاكيد كرد: اگر ستاد بخواهد به اهدافش كه همان احياي درياچه اروميه است، برسد نيازمند مشاركت مردم است و اين مشاركت زماني ميسر مي شود كه اقتصاد مردم منطقه بچرخد.
علمي ٩٠١٤*2017