كاهش حجم سد مهاباد كيفيت آب شرب را پايين آورد

مهاباد- ايرنا- مدير امور آب و فاضلاب شهري مهاباد گفت: كاهش حجم مخزن سد مهاباد باعث پايين آمدن كيفيت آب شرب شهري و تغيير رنگ آن شد.

محمد معروفي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: حجم آب مخزن پشت سد مهاباد هر ساله در اين بازه زماني كاهش مي يابد و از كيفيت آب ورودي به تصفيه خانه آب شرب كاسته مي شود.
وي ادامه داد: امسال سه حلقه چاه با هماهنگي سازمان آب منطقه اي آذربايجان غربي وارد مدار شبكه آب شهري شد تا از ميزان برداشت آب از مخزن اين سد كاسته شود.
معروفي با بيان اينكه احداث تصفيه خانه جديد اين شهر مراحل پاياني خود را پشت سرمي گذارد، بيان كرد: اين تصفيه خانه بر اساس نوع مواد و وضعيت كيفيت آب سد مهاباد طراحي شده و با وارد مدار شدن آن مشكل كيفيت و تغيير رنگ آب شرب اين شهر مرتفع مي شود.
مدير امور آب و فاضلاب شهري مهاباد با اشاره به اينكه شست و شوي شبكه آبرساني مناطقي كه آب شرب آنها دچار تغيير رنگ شده نيز انجام شده است، اضافه كرد: شروع بارندگي در سال جاري موجب افزايش حجم آب پشت سد مهاباد و ارتقا كيفي آب شرب مي شود.
معروفي با تاكيد بر موقتي بودن مشكل كيفيت آب اين شهر از شهروندان خواست نسبت به مصرف آب صرفه جويي اقدام كرده و از شستن موارد غيرضرروري از جمله قالي، خودرو و معابر با آب شرب شهري خودداري كنند.
وي يادآور شد: شركت آب و فاضلاب شهري مهاباد داراي 47 هزار مشترك آب و 45 هزار مشترك فاضلاب است.
به گزارش ايرنا، مخزن سد مهاباد هم اكنون داراي بيش از 87 ميليون مترمعكب آب ذخيره شده است؛ سد مهاباد داراي 172 ميليون مترمكعب ظرفيت مفيد مي باشد كه از اين ميزان سالانه بيش از 18 ميليون مترمكعب به مصرف آب شرب شهر مهاباد مي رسد.
اين سد علاوه بر تامين آب شرب شهر مهاباد، بيش از 12 هزار هكتار از اراضي كشاورزي اين شهرستان را نيز زير پوشش قرار مي دهد.
9903/3020/3072

سرخط اخبار استان‌ها