نشست وزرای خارجه ایران و 1+4 انزوای آمریكا را به تصویر كشید

تهران-ایرنا- معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: نشست وزرای خارجه ایران و كشورهای 1+4 كه پیش از تلاش آمریكا برای استفاده ابزاری از شورای امنیت و اجرای نمایش علیه ایران برگزار شد، حمایت اروپا، چین و روسیه از ایران و انزوای آمریكا را به روشنی به تصویر كشید.

به گزارش ایرنا، «سید عباس عراقچی» كه به همراه رییس جمهوری و وزیر امور خارجه به نیویورك رفته است امروز - سه شنبه - در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصویری از كنفرانس مطبوعاتی مشترك محمد جواد ظریف و فدریكا موگرینی پس از نشست وزرای خارجه ایران و كشورهای 1+4 نوشت: در پایان این نشست وزرای خارجه ایران و كشورهای 1+4 اقدام به صدور بیانیه مشتركی كردند كه واجد نكات مهم و قابل توجهی است.
وی ادامه داد: در این بیانیه كشورهای عضو برجام بر اجرای كامل و موثر این توافق از جمله در حوزه رفع تحریم ها تاكید و اذعان كردند كه رفع تحریم ها و برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله، بخش كلیدی و حیاتی برجام است.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان كرد: وزرای خارجه در این بیانیه اظهار تاسف عمیق خود را نسبت به خروج آمریكا از برجام اعلام كردند و در یك مقابله آشكار با تحریم های یك جانبه آمریكا بر تعهدات خود مندرج در بیانیه قبلی در تاریخ 15 تیر 97 در موضوعاتی همچون حفظ و ارتقای روابط گسترده تر اقتصادی با ایران؛ حفظ و استمرار كانال‌های مؤثر مالی برای تعامل با ایران؛ تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی؛ و ... تاكید كردند.
عراقچی یادآور شد: آنها همچنین تعهد خود را به پیگیری اقدامات مشخص و موثر برای تضمین كانال‌های پرداخت با ایران تكرار كردند.
وی افزود: نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، وزرای خارجه از پیشنهادات عملی برای حفظ و توسعه كانال های پرداخت و به طور مشخص ابتكار تاسیس یك «سازوكار ویژه» برای تسهیل پرداخت های مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران، كه فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت كرده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد، استقبال كردند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاكید كرد: آنها همچنین بر اراده قوی خود برای حمایت از فعالیت بیشتر برای عملیاتی كردن فوری این «سازوكار ویژه‌» در كنار تداوم تعامل با شركای منطقه ای و بین المللی تصریح كردند.
وی یادآورشد: بیانیه وزرای خارجه ایران و كشورهای 1+4 دیگر كشورها را نیز به اتخاد سیاست ها و ایجاد سازوكارهای مشابه در روابط اقتصادی خود با ایران تشویق كرده و خواهان حفظ و تقویت روابط دو جانبه اقتصادی با ایران و بسیج همه امكانات از جمله از طریق همكاری باكشورهای ثالث برای عادی سازی موثر روابط تجاری و بازرگانی با ایران شده ‌است كه بیان آشكار اراده اعضا برای حفظ برجام است و آشكارا در مقابل اراده آمریكا برای نابودی برجام و اعمال مجدد تحریم ها بر ایران قرار دارد.
سیام**2021**1336