مراكز علمي، كاربردي دولتي در اصفهان خصوصي مي شوند

اصفهان - ايرنا - رئيس دانشگاه جامع علمي، كاربردي اصفهان گفت: مراكز آموزشي اين دانشگاه در استان كه وابسته به دولت بودند به بخش خصوصي واگذار مي شوند.

به گزارش ايرنا، سيدحسن قاضي عسگر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: حدود 10 مركز آموزشي دانشگاه جامع علمي، كاربردي در استان اصفهان، دولتي است كه بر اساس مصوبه شورايعالي اداري كشور ديگر نمي توانند دانشجو بپذيرند.
بر اساس مصوبه سال گذشته شورايعالي اداري كشور، مراكز مجري آموزش‌هاي علمي، كاربردي دولتي، ديگر مجاز به پذيرش دانشجوي جديد در هيچيك از رشته‌هاي آموزش عالي از جمله دوره‌هاي پودماني نيستند.
قاضي عسگر با بيان اينكه دانشگاه جامع علمي- كاربردي، يك سازمان دولتي و زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، خاطرنشان كرد: اما مراكز آموزشي علمي، كاربردي بايد خصوصي يا عمومي باشند و نمي توانند دولتي بمانند.
وي اضافه كرد: درصدديم تا از بين مراكز دولتي، مراكز داراي كيفيت خوب آموزشي را از طريق واگذاري به بخش خصوصي، احياء كنيم.
رييس دانشگاه جامع علمي، كاربردي استان اصفهان از جمله اين مراكز را فرهنگ و هنر، بهزيستي و آب و برق عنوان و تصريح كرد: برخي مراكز آموزشي مانند حج و زيارت و جهاد كشاورزي نيز بدلايلي مانند به اتمام رسيدن ماموريتشان، ديگر فعاليت نخواهند كرد.
وي در باره دليل صدور مصوبه شورايعالي اداري كشور براي مراكز علمي، كاربردي گفت: عده اي به اشتباه تصور مي كردند كه بيشتر بودجه اين مراكز توسط دولت تامين مي شود در حالي كه آنها خودگردان و درآمدزا بودند و اين مصوبه مي توانست به نحو ديگري انجام شود.
قاضي عسگر همچنين به درخواست اين دانشگاه از دولت براي تخصيص بودجه بيشتر اشاره و اضافه كرد: ما از دولت خواسته ايم تا معادل 30 درصد از شهريه ها را بپردازد تا مجبور نشويم اين پول را از دانشجويان بگيريم.
به گفته وي، در زمان حاضر حدود 5 درصد از بودجه اين دانشگاه از محل كمك هاي دولت است كه بيشتر صرف تهيه غذاي دانشجويان مي شود.
قاضي عسگر، اولويت اين دانشگاه را گسترش دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مهارتي عنوان و تصريح كرد: سهم آموزش مهارتي از كل آموزش ها در كشور بايد تا پايان برنامه ششم توسعه(سال 1400) به 30 درصد برسد كه اكنون اين سهم 14 درصد است.
وي همچنين با بيان اينكه ارائه رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد از 2 سال گذشته تاكنون در اين دانشگاه متوقف شده است، گفت: در حال برنامه ريزي براي ارائه مجدد اين رشته ها از سال آينده با رويكرد جديد و صحيح هستيم.
شمار دانشجويان دانشگاه جامع علمي، كاربردي در سراسر كشور حدود 400 هزار نفر در 600 مركز آموزشي است.
دانشگاه جامع علمي، كاربردي استان اصفهان داراي 20 هزار دانشجو در 40 مركز آموزشي است.
/60273011