حدود 123 ميليارد ريال وام به عشاير آذربايجان غربي پرداخت شد

اروميه- ايرنا- مديركل امور عشاير آذربايجان غربي گفت: از ابتداي امسال تاكنون 122 ميليارد و 750 ميليون ريال تسهيلات در راستاي غلبه بر مشكلات خشكسالي و همچنين تامين سرمايه در گردش به عشاير اين استان پرداخت شده است.

بهرام زينال زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از اين ميزان 67 ميليارد و 750 ميليون ريال تسهيلات خشكسالي است كه به صورت پنج ساله و با سود مشاركت چهار درصدي پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: همچنين از اين مقدار 55 ميليارد و 500 ميليون ريال تسهيلات سرمايه در گردش با بازپرداخت يكساله و سود مشاركت 10 درصدي به عشاير پرداخت شده است.
وي ادامه داد: خشكسالي هاي اخير سبب ايجاد نگراني هايي براي عشاير به دليل گراني علوفه و تامين آن شده و تامين نهاده هاي دامي و نيازهاي اساسي جامعه عشايري يكي از اهداف اين اداره كل در استان است.
مديركل امور عشاير آذربايجان غربي بيان كرد: يكهزار و 572 تن نهاده هاي دامي شامل جو، سبوس و كنسانتره از طريق تشكل هاي عشايري بين دامداران عشاير توزيع شده است.
زينال زاده با تاكيد بر اينكه عشاير اين استان با امكانات محدود نقش برجسته و مهمي را در تحقق اقتصاد مقاومتي دارند، بيان كرد: 15 هزار و 599 خانوار عشايري در استان وجود دارد كه از اين تعداد حدود 600 خانوار به خارج از استان كوچ كرده و بقيه نيز در داخل استان و در مناطق چالدران، خوي، پلدشت، ماكو، مهاباد، سلماس و شاهين دژ ييلاق و قشلاق مي كنند.
وي اظهار كرد: 103 هزار و 927 نفر از جمعيت آذربايجان غربي معادل سه درصد جمعيت، عشاير هستند كه در 16 شهرستان و يكهزار روستاي اين استان زندگي مي كنند.
به گزارش ايرنا 2 ميليون و 670 هزار هكتار اراضي مرتعي در اين استان وجود دارد كه از اين مقدار يك ميليون و 600 هزار هكتار با 59 درصد تحت پوشش عشاير استان است؛ عشاير استان 10 ايل و 22 طايفه مستقل هستند و 336 روستاي آذربايجان غربي نيز ويژهعشاير است.
9918/2093