ديوان عدالت به احراز صلاحيت علمي بورسيه‌ها وارد نشده است

تهران- ايرنا- معاون قضايي امور اداري، استخدامي ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري در پرونده بورسيه ها وارد احراز صلاحيت هاي علمي افراد نشده است.

به گزارش ايرنا از ديوان عدالت اداري، عباس محدث روز يكشنبه به دنبال طرح ابهاماتي توسط برخي افراد و مسئولان وزارت علوم و دانشگاه ها درباره آراي شعب ديوان عدالت اداري در مورد پرونده هاي موسوم به بورسيه ها افزود: احكام ديوان عدالت اداري در مورد پرونده هاي بورسيه ها با دقت و رعايت همه جوانب و بر اساس قانون و مداقه در اسناد و مدارك صادرشده روشن و شفاف است.
وي ادامه داد: مسئولان وزارت علوم و دانشگاه ها بايد طبق قانون اقدامات لازم را براي جذب و بكارگيري افرادي كه راي به نفع آنها صادر شده انجام دهد و گزارش اجراي راي را به ديوان عدالت اداري ارائه كند.
‎محدث درباره جزئيات رسيدگي به پرونده دانشجويان بورسيه اظهار داشت: همانگونه كه قبلا هم از سوي روابط عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شد، از زمان طرح موضوع بورسيه ها در سال 93 تا پايان سال 96 تعداد 328 فقره شكايت مطرح كه طي آنها ادعا شد به رغم طي كردن فرآيند قانوني، از جمله مراحل گزينش، احراز صلاحيت هاي علمي و پذيرفته شدن به عنوان دانشجوي بورسيه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برخي از دانشگاه ها بدون دليل قانوني با لغو بورسيه، فرآيند جذب آنان را متوقف و ابطال كرده اند؛ ديوان در اين مورد پس از تشكيل پرونده و با احراز صلاحيت رسيدگي، فرايند قانوني تبادل لايحه و اخذ دفاعيه و توضيحات از مسئولان مربوطه در وزارت علوم و دانشگاه هاي طرف شكايت اخذ و به دور از فضاسازي هاي رسانه اي اقدام به صدور راي كرده است.
‎معاون قضايي امور اداري استخدامي ديوان عدالت اداري در پاسخ به  اين سوال كه برخي ادعا كرده اند ديوان عدالت اداري به صلاحيت هاي علمي افراد بورسيه ورود كرده است، گفت: اين ادعا كاملا كذب است زيرا رسيدگي به پرونده هاي بورسيه از نظر مطابقت با قانون و شرايط از قبيل سن و معدل و اعلام نياز دانشگاه ها به رشته هاي مورد نظر انجام شده و با توجه به مصوبه شماره 630 و 720 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ديوان عدالت اداري وارد صلاحيت هاي علمي افراد نشده است.
‎محدث خاطرنشان كرد: بهتر است برخي افراد و مقامات مسئول از فرافكني و اظهارنظرهاي غيراصولي و بدون اطلاع از محتواي پرونده ها خودداري و به وظايف قانوني خود عمل كنند.
‎وي يادآور شد: پرونده هايي كه موضوع شكايت آنها صلاحيت علمي بوده به هيات هاي تعيين شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس همان مصوبه 630  و 720 ارجاع شده است.
‎معاون قضائي امور اداري استخدامي ديوان عدالت اداري با رد برخي ادعاها درباره حكم ديوان عدالت اداري براي دانشجويان با معدل 12 گفت: اين گونه صحبت ها ناشي از عدم اطلاع از محتواي پروندها است؛ تمام افرادي كه از ديوان عدالت اداري راي گرفته اند، حد نصاب معدل قانوني بر اساس اعلام دانشگاه ها را داشته اند و اكثريت قريب به اتفاق داراي معدل هاي ممتاز و بالا بوده اند.
‎معاون قضايي امور اداري استخدامي ديوان عدالت اداري به مسئولان وزارت علوم، دانشگاه ها و افراد توصيه كرد، قبل از صحبت درباره پرونده هاي بورسيه اطلاعات خود را تكميل و از اظهارنظرهاي غيردقيق و غيرمسئولانه خودداري كنند.
اجتمام*٣٢٢٩*1834

سرخط اخبار جامعه