محروميت زدايي ارمغان نظام  اسلامي در كهگيلويه و بويراحمد

گچساران - ايرنا - در حالي كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي فاصله طبقاتي و كمبود امكانات رفاهي موجب عقب ماندگي شديد كهگيلويه و بويراحمد شده بود،توسعه زيرساخت هاي رفاهي و حمايت همه جانبه از طبقه مستضعف منطقه توسط نظام اسلامي سبب محروميت زدايي از اين استان شده است.

به گزارش ايرنا، تلاش براي حمايت جدي از خانواده هاي كم درآمد،توسعه چشمگير زيرساخت هاي آب، برق ،گاز و راه روستايي از دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ايران در استان كهگيلويه و بويراحمد بوده كه هر انسان منصفي را به تحسين وا مي دارد.
پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در حالي به دست آمد كه فاصله فاحش طبقاتي، كمبود شديد زيرساخت هاي رفاهي آب، برق، گاز و پايين بودن سطح سواد باعث عقب ماندن اين استان از قافله توسعه شده بود.
يك بانوي ساكن روستاي بوسنگان باشت گفت: به دليل نبودن آب در سال هاي گذشته زنان مجبور بودند آب را از فاصله هاي دور حمل كنند و به خانه بياورند اما اكنون با آبرساني اين روستا ،آب آشاميدني در دسترس مردم قرار دارد.
فاطمه حسيني با اشاره به اهميت آب سالم در زندگي مردم افزود: دسترسي به آب سالم يكي از بهترين هديه هاي نظام جمهوري اسلامي به مردم اين خطه بوده است.
يك پيرمرد روستايي در شهرستان بويراحمد با اشاره به سردي هوا در اين خطه گفت: گازرساني به روستاها زندگي مردم مناطق روستايي را متحول كرد.
محمد عليزاده افزود: تا پيش از گازرساني مردم براي تامين گرماي خانه و انرژي مورد نياز پخت غذا ناچار به بريدن درختان بودند كه افزون بر دشواري براي مردم باعث از رفتن منابع طبيعي نيز مي شد.
يك بانوي سرپرست خانوار گچساراني اظهار داشت: با استفاده از تسهيلات اشتغال كميته امداد توانسته است افزون بر تامين درآمد براي فرزندان خود خانه مسكوني هم بخرد.
فاطمه رضايي با قدرداني از حمايت كميته امداد افزود: استقلال مالي و بي نيازي از ديگران بزرگ ترين خوشحالي زندگي وي است.

** حمايت جدي از نيازمندان
مديركل كميته امداد امام خميني (ره) كهگيلويه و بويراحمد گفت: اين نهاد 6 هزار و 630 ميليارد ريال براي حمايت از نيازمندان اين استان در بخش هاي مددجويي و غير مدد جويي در چهار دهه گذشته هزينه كرده است.
فريد محبي اظهار داشت: در اين مدت يكهزار و 900 ميليارد ريال براي اشتغال، سه هزار ميليارد ريال براي مستمري و 500 ميليارد ريال با هدف حمايت از دانش آموزان نيازمند از سوي كميته امداد امام خميني (ره) كهگيلويه و بويراحمد هزينه شده است.
وي بيان كرد: از ابتداي تشكيل كميته امداد امام خميني (ره) تاكنون 230 ميليارد ريال براي حمايت از نيازمندان غير مددجو،300 ميليارد ريال براي كمك به ازدواج جوانان و 600 ميليارد ريال نيز براي كمك به درمان اقشار كم درآمد در اين استان هزينه شده است.
مديركل كميته امداد امام خميني (ره) كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: ايجاد 31 هزار فرصت شغلي، انجام 48 هزار خدمت عمراني شامل خريد، ساخت و تعمير خانه و 47هزار كمك هزينه ازدواج گوشه ديگري از خدمات اين نهاد در 40 سال گذشته بوده است.
محبي قرار دادن 12 هزار نفر زير پوشش بيمه اجتماعي و11 هزار نفر زير چتر بيمه درماني را از ديگر خدمات انجام شده اين نهاد انقلابي از ابتداي تشكيل تاكنون ذكر كرد.
وي همچنين از زيرپوشش قرار دادن تمام افراد پشت نوبتي كميته امداد در كهگيلويه و بويراحمد خبر داد.
وي ابراز داشت: از 6 ماه پيش تاكنون در طرحي تمام افراد واجد شرايط پشت نوبت زير پوشش كميته امداد قرار گرفتند.
مديركل كميته امداد امام خميني (ره) كهگيلويه و بويراحمد گفت: پرداخت 650 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به 85هزار نفر در قالب وام هاي كارگشايي از ديگر خدمات اين نهاد در چهار دهه اخير بوده است.
وي گفت: جذب 900 ميليارد ريال كمك هاي مردمي و پنج هزار حامي نشان دهنده مشاركت خوب مردم براي حمايت از نيازمندان در كهگيلويه و بويراحمد بوده است.
محبي انجام هفت هزار مورد حمايت حقوقي با استفاده از ظرفيت وكلاي خير را از خدمات اجتماعي كميته امداد در اين مدت دانست.
مديركل كميته امداد امام خميني (ره) كهگيلويه و بويراحمد گفت: 10 هزار خانوار مددجو با 20 هزار نفر جمعيت در اين استان در چهار دهه گذشته پس از توانمندسازي، خودكفايي و ايجاد اشتغال پايدار از چرخه حمايت خارج شدند.
محبي اظهار داشت: از زمان تشكيل كميته امداد امام خميني (ره) تاكنون 31 هزار فرصت شغلي براي مددجويان زير پوشش اين نهاد حمايتي در كهگيلويه و بويراحمد ايجاد شده است.
وي گفت: در چهار دهه گذشته يكهزار و 900 ميليارد ريال از محل بانك‌هاي عامل و منابع اختصاصي براي توانمندسازي مددجويان زير پوشش كميته امداد اين استان هزينه شده است.
وي بيان كرد: در اين مدت نزديك به 2 هزار مددجو با از استفاده ظرفيت‌هاي بخش‌هاي خصوصي و دولتي كاريابي شدند كه 2 ميليارد ريال براي كاريابي اين افراد هزينه شد.
مديركل كميته امداد امام خميني (ره) كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: 55 هزار نفر از خانواده امداد اين استان در چهار دهه اخير مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي را فرا گرفتند.

**آب روستايي
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي كهگيلويه و بويراحمد گفت: در حالي كه تنها 18 روستاي اين استان تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي آب رساني شده بود،شاخص برخورداري از آب آشاميدني روستايي اين استان به 73.8 درصد رسيده كه به استاندارد كشوري نزديك شده است.
شاخص برخورداري از آب روستايي در كشور هم اكنون 74 درصد است.
فيض الله پاسره اظهار داشت: شاخص برخورداري از آب روستايي كهگيلويه و بويراحمد در سال 1392 ، 68 درصد بود.
وي بيان كرد: شركت آب روستايي اين استان بيش از 60 هزار و 208 مشترك را زير پوشش خدمات خود دارد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي كهگيلويه و بويراحمد ابراز داشت: براي آب رساني به هر خانوار روستايي اين استان 120 ميليون ريال هزينه مي شود.
پاسره بيان كرد: 6 هزار و 422 كيلومتر خط انتقال براي انتقال 95هزار و 954 متر مكعب آب در روستاهاي اين استان ايجاد شده است.
وي تصريح كرد: آب مورد نياز مناطق روستايي اين استان با 247 منبع شامل چشمه و چاه تامين مي شود.
پاسره ابراز داشت: 131 حلقه چاه آب مناطق روستايي اين استان را تامين مي كند.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي كهگيلويه و بويراحمد گفت: 979 روستا با جمعيت بيش از 276 هزار نفر از آب آشاميدني سالم بهره مند هستند.
پاسره اظهار داشت: در سال هاي اخير افزون بر اصلاح و بازسازي شبكه ها، ترميم كلي 33 مخزن، اجراي 18 مجتمع بزرگ آبرساني و 9 پروژه تك روستايي كه 107 هزار نفر روستايي را زيرپوشش قرار مي دهد انجام يا در حال اجراست.
پاسره تصريح كرد: 225 روستاي كهگيلويه و بويراحمد با جمعيت 29 هزار و 600 نفر زير پوشش آبرساني سيار قرار دارند كه با 14دستگاه تانكر به صورت مستمر آبرساني مي شود.
وي اظهار داشت: از مجموع كل روستاهاي استان تنها 722 روستا بالاي 20 خانوار جمعيت دارند.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي كهگيلويه و بويراحمد افزود: تاكنون تاسيسات آب رساني در يك هزار و 470 روستاي اين استان ايجاد شده است.
وي گفت: 12 طرح اين حوزه در هفته دولت كلنگ زني و افتتاح شد.
پاسره گفت: بزرگترين و مجهز ترين آزمايشگاه آب روستايي كشور با اعتبار 20 ميليارد ريالي و قابليت انجام آزمايش هاي ميكروبي،شيميايي و موضوعات تحقيقاتي در استان راه اندازي و بهره برداري شد.
پاسره بيان داشت: قرائت آنلاين قبوض، صدور و واريز وجه در لحظه در سال 96 با هدف اصلاح برخي ايرادات سيستم دستي گذشته در مدار بهره برداري قرار گرفت.
وي گفت: رونمايي از نوين ترين سيستم مكان يابي تاسيسات (web GIS ) در آب و فاضلاب روستايي از ديگر خدمات آب روستايي اين استان است.
پاسره افزود: براي استفاده از انرژي هاي پاك و محصولات كم خطر نخستين سيستم توليد برق با استفاده از پنل هاي خورشيدي و قابليت ذخيره برق با اعتباري نزديك به 2 ميليارد و 500 ميليون ريال عملياتي شد كه پيش بيني كارشناسان صرفه جويي سالانه 700 ميليون ريال در اين شركت است.
مديرعامل آب و فاضلاب روستايي كهگيلويه و بويراحمد گفت: سيستم نوين گند زدايي آب نيز از ديگر خدمات شركت آب و فاضلاب روستايي در سال هاي اخير بوده است و هم اكنون قريب به 30 دستگاه الكتروليز نمك طعام در نقاط مختلف استان راه اندازي شده است..
پاسره ابراز داشت:در اين سيستم به جاي كلر كه مشكلاتي به ويژه براي نگهداري آن وجود دارد از الكتروليز نمك طعام به عنوان روشي بي خطر براي توليد كلر در فرايند سالم سازي استفاده مي شود.

**گازرساني
قبل از انقلاب اسلامي هيچ روستايي در استان به شبكه گاز متصل نبود اما امروز بخش عمده اي از روستاها و شهرهاي كهگيلويه و بويراحمد از نعمت گاز طبيعي برخوردار شده اند.
در حاليكه روستاهاي كهگيلويه و بويراحمد تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي با استفاده از چوب درختان جنگلي خانه هاي خود را گرم و پخت و پز را انجام مي دادند و اين امر ضمن سختي هاي آن براي مردم تخريب جنگل ها را در پي داشت، گازرساني خدمتي ماندگار به مردم اين مناطق شد.
مديرعامل گاز كهگيلويه و بويراحمد گفت: با بهره برداري از طرح گازرساني به بخش هاي قلعه رئيسي و ديشموك و 148 روستاي تابعه شاخص بهره برداري جمعيت روستايي از گاز طبيعي به 88 درصد افزايش خواهد يافت.
رحمان خادم اظهار داشت: با بهره برداري از اين طرح تعداد روستاهاي گاز دار استان به 870 روستا افزايش خواهد يافت.
وي عنوان كرد: گازرساني به 2 بخش قلعه رئيسي و ديشموك و 140 روستاي تابعه 85 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
خادم با اشاره به اينكه طرح‌هاي زيادي در بخش گازرساني در دست اجراست گفت: در هفته دولت 11 روستا در بخش كبكيان، سادات محمودي هفت روستا، فاز دوم لوداب و امام زاده محمود سرفارياب بالغ بر 60 روستا گاز رساني شدند.
وي گاز رساني به 6 روستاي لنده و هشت روستاي ممبي سراسياب را از ديگر طرح‌هاي افتتاحي هفته دولت اعلام كرد.
خادم تصريح كرد: تا پايان سال 250 روستاي استان از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهند شد.
وي با اشاره به اينكه ٧٥درصد از روستاهاي واجد شرايط اين استان از نعمت گاز برخوردار هستند افزود: اين ميزان در شهرستان گچساران ١٠٠درصد، بويراحمد ٨١درصد، كهگيلويه ٤٦درصد، باشت ٨٥درصد، دنا ٨١درصد، چرام ٨٦درصد، بهمئي ٣٩درصد و لنده ٦٧درصد است.
كهگيلويه و بويراحمد براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 بيش از 713 هزار نفر جمعيت دارد كه كمتر از 50 درصد آنها در روستاها زندگي مي‌كنند.
از مجموع ١٧ شهر كهگيلويه و بويراحمد ١٥شهر از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند.
كهگيلويه و بويراحمد داراي يك هزار و 676 روستاي داراي سكنه است كه حدود 700 روستاي آن بالاي 20 خانوار جمعيت دارند.
168 هزار خانوار در استان كهگيلويه و بويراحمد از نعمت گاز طبيعي بهره‌مند هستند كه از اين تعداد ١٢٢هزار و٦٠٠ خانوار شهري و ٤٥ هزار و چهارصد خانوار روستايي است.
مديرعامل گاز كهگيلويه و بويراحمد گفت: با بهره برداري از طرح گازرساني به بخش هاي قلعه رئيسي و ديشموك و 148 روستاي تابعه شاخص بهره برداري جمعيت روستايي از گاز طبيعي به 88 درصد افزايش خواهد يافت.

** برقرساني
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق كهگيلويه و بويراحمد نيز گفت: در حالي كه قبل از انقلاب تنها 20 روستا در اين استان برقرساني شده بود اما هم اكنون 97 درصد جمعيت روستايي كهگيلويه و بويراحمد به شبكه برق متصل هستند.
هم اكنون تمام روستا‌هاي بالاي 20 خانوار اين استان از نعمت برق برخوردار هستند.
677 روستاي زير 20 خانوار با 9 هزار و 711 خانوار تا پايان سال گذشته هم در كهگيلويه و بويراحمد از نعمت برق برخوردار شد.
يك هزار و 797 روستا با 57 هزار و 29 خانوار در كهگيلويه و بويراحمد داراي سكنه است كه 97 درصد آنها معادل يك هزار و 743 روستا از نعمت برق برخوردار هستند.

** راه روستايي
مديركل راه و شهرسازي كهگيلويه و بويراحمد گفت: در حالي كه طول راه‌هاي ارتباطي استان پيش از انقلاب حدود 200 كيلومتر بود گفت: هم اكنون 6 هزار كيلومتر راه در استان وجود دارد.
محمد علي عليمراني افزود: حدود 80 درصد از روستا‌هاي استان قبل از انقلاب از داشتن راه ارتباطي حتي به صورت اوليه و ساده محروم بودند اما هم اينك بيش از چهارهزار كيلومتر راه روستايي در اين استان ساخته شده است .
هم اكنون كهگيلويه و بويراحمد حدود 6 هزار كيلومتر راه اعم از بزرگراه، راه اصلي، فرعي و روستايي دارد كه از اين رقم 142 كيلومتر بزرگراه، 505 كيلومتر راه اصلي، يك هزار و 238 كيلومتر راه فرعي و مابقي نيز روستايي است.
استان 713 هزار نفري كهگيلويه و بويراحمد در جنوب غربي ايران قرار دارد.
8143/1662

سرخط اخبار استان‌ها