رشد تولید 9 بخش معدنی در نخستین سال برنامه ششم مثبت بود

تهران- ایرنا- عملكرد واحدهای صنایع معدنی در نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه كشور (1396) نشان می دهد در 9 بخش، رشد تولید از 2.1 تا 21.8 درصد مثبت بوده است.

بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا از جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد تولید شمش فولاد، محصولات فولادی، شمش آلومینیوم، پودر آلومینا، سنگ آهن، كنسانتره زغالسنگ، كاشی، شیشه جام، ظروف شیشه ای، چینی بهداشتی در 12 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال 1395 رشد كرد.
در مدت مورد بررسی اُفت تولید نسبت به عملكرد سال 1395 در چهار بخش از صنایع معدنی در دامنه 1.5 تا 16 درصد رقم خورد كه كاتد مس، سیمان، ظروف شیشه ای و ظروف چینی را شامل می شود.

** محصولات فولادی
میزان تولید شمش فولاد در سال 1396 با رشد 11 درصدی نسبت به سال 1395 به 20 میلیون و 833.3 هزار تن رسید.
تولید این محصول در سال 1395 بالغ بر 18 میلیون و 768.5 هزار تن بود.
میزان تولید محصولات فولادی پارسال به رقم 18 میلیون و 791 هزار و 800 تن رسید كه در مقایسه با 18 میلیون و 151.2 هزار تن عملكرد سال 95 رشد 3.5 درصد به دست آمد.
شمش آلومینیوم تولیدی در سال 96 به رقم 351 هزار تن رسید كه رشد 3.6 درصدی نسبت به 338 هزار و 800 تن عملكرد سال 95 داشت.
پارسال 240 هزار تن پودر آلومینا تولید شد كه در مقایسه با 235 هزار تن عملكرد سال 95 رشد 2.1 درصدی داشت.

** سنگ آهن و زغالسنگ
بر پایه آمار مورد بررسی 34 میلیون و 476.1 هزار تن سنگ آهن در سال 96 استخراج شد كه در مقایسه با 31 میلیون و 711 هزار و 400 تن استخراج شده در سال 95 رشد 8.7 درصدی را ثبت كرد.
پارسال یك میلیون و 379 هزار تن كنسانتره زغالسنگ تولید شد.
این میزان نسبت به یك میلیون و 232 هزار تن عملكرد سال 95 رشد 12 درصدی را نشان می دهد.

** كاشی و چینی بهداشتی
تولید كاشی در سال 96 با دستیابی به رشد 16.9 درصدی نسبت به سال پیش از آن به 372 میلیون و 170.4 هزار متر مربع رسید.
در سال 95 تولید برابر با 318 میلیون و 287.9 هزار متر مربع بود.
شیشه جام در سال 96 با تولید 982 هزار و 300 تن، رشد 18.9 درصدی را نسبت به عملكرد سال پیش از آن رقم زد.
در آن سال 826 هزار و یكصد تن شیشه جام تولید شد.
چینی بهداشتی آخرین قلم از تولیدات صنایع معدنی در سال 96 بود كه نسبت به 95 رشد تولید ثبت كرد.
بر این اساس پارسال 103 هزار و 500 تن چینی بهداشتی تولید شد كه در قیاس با عملكرد سال 95 كه 85 هزار تن بود، 21.8 درصد رشد تولید را به ثبت رساند.

**افت تولید
جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد كه پارسال كاتد مس تولیدی به 159 هزار و 600 تن رسید كه نسبت به عملكرد 190 هزار و یكصد تن سال 95 اُفت تولید 16 درصدی را نشان می دهد.
علاوه بر این سیمان در بین كالاهایی جای گرفت كه كاهش ناچیزی نسبت به عملكرد سال 95 داشت.
برابر آمار مربوطه سال 96 بالغ بر 54 میلیون و 719.9 هزار تن تولید تحقق یافت، اما نسبت به 55 میلیون و 527 هزار و یكصد تن در سال 95 به میزان 1.5 درصد اُفت نشان می دهد.
ظروف شیشه ای نیز پارسال كاهش 10.6 درصدی را نسبت به سال پیش از آن تجربه كرد.
در واقع سال 96 تولید در این بخش به رقم 412 هزار و یكصد تن رسید، در حالی كه سال 95 برابر با 460 هزار و 900 تن بود.
همچنین ظروف چینی هم با تولید 46 هزار و 600 تن اُفت 2.2 درصدی را در قیاس با سال 95 تجربه كرد، زیرا در آن سال تولید 47 هزار و 700 تن ثبت شده بود.
به گزارش ایرنا، سال 1396 ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی به رقم 10 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید كه زنجیره فولاد، مس، روی و دیگر اقلام مربوطه از این موقعیت بهره مند شدند.
اقتصام*1559*1961*9129