كارگروه تأمین مواد اولیه تولیدكنندگان پوشاك تشكیل شد

تهران- ایرنا- كارگروهی با حضور اعضای هیأت امنای بازار تهران، رئیسان اتحادیه های پوشاك، پیراهن دوزان، كشبافان، خیاطان و چرم به منظور تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدكننده پوشاك تشكیل شد.

دبیر كارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاك‌ روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این كارگروه تلاش می كند قیمت گذاری كارخانه های نساجی و پارچه به گونه ای انجام شود كه مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدكنندگان قرار گیرد.
محمد توكلی با بیان اینكه در زمان حاضر قیمت مواد اولیه تولیدكنندگان پوشاك كاذب و دو برابر نرخ پارچه و نخ قیمت گذاری و به بازار عرضه می شود؛ خاطرنشان كرد: هر كارخانه ای كه با این كارگروه همكاری كند زیرپوشش و حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
وی اضافه كرد: متخلفان نیز به تعزیرات حكومتی معرفی و با آنها برخورد می شود.
توكلی با بیان اینكه ریاست این كارگروه با یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران است اظهارداشت: معاون اول رئیس جمهوری حمایت خود از تجار را اعلام كرده تا مواد اولیه با قیمت واقعی به دست تولیدكنندگان برسد.
دبیر كارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاك‌ افزود: این كارگروه در جلسات خود در خصوص تولید نوع پارچه تصمیم می گیرد، علاوه بر آن اگر پارچه ای مازاد نداشته باشد از صادرات آن جلوگیری می شود.
وی با اشاره به اینكه قرار است كمیته هایی با پنج عضو از جمله كمیته گردباف، نساجی، تخت چرم و نخ ذیل این كارگروه تشكیل شود اظهارداشت: تلاش می شود واسطه ها حذف تا قیمت هایی كه تا دو برابر بالاتر به دست كارخانجات تولیدكننده می رسد كاهش یابد.
توكلی یادآورشد: كارشناسان با بررسی های لازم قیمت واقعی را مشخص می كنند و با كارخانه های متخلف برخورد خواهد شد.
وی از كارخانه ها خواست همكاری های لازم با این كارگروه را داشته باشند تا قیمت های كاذب شكسته شود.
دبیر كارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاك‌ یادآور شد: هر تاجری كه با این كارگروه همكاری كند تحت حمایت های سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت و می تواند از ارز دولتی استفاده كند.
تهرام/9353/ 1008