توصيه بازرسان سازمان جهاني ضد دوپينگ براي رفع تحريم مسكو

تهران - ايرنا - بنا به توصيه بازرسان سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ (WADA)، اين نهاد چراغ سبز خود را براي پذيرفتن مجدد مقامات روس دخيل در پرونده هاي فساد گسترده دوپينگ در اين كشور، نشان داد.

به گزارش ايرنا، خبرگزاري فرانسه روز شنبه نوشت: براساس بيانيه ديده بان سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ، كميته ويژه و مستقل تطبيق با قوانين (CRC) به وادا توصيه كرده است كه آژانس مبارزه با دوپينگ روسيه را بار ديگر به عضويت خود در آورد.
اين اقدام با توجه به گزارش روز گذشته بي بي سي مبني بر تمديد محروميت روسيه توسط كميته تطبيق وادا، كمي غافلگير كننده به نظر مي رسد.
بدنبال افشاي فساد گسترده در آژانس مبارزه با دوپينگ روسيه و برنامه تحت حمايت مسكو در خصوص غفلت تعمدي از گرفتن تست دوپينگ از ورزشكاران روس، وادا در سال 2015 عضويت اين كشور را به حالت تعليق در آورد.
براساس گزارش يك حقوقدان كانادايي (ريچارد مك لارن)، مقامات روسي تحت حمايت كامل وزارت ورزش و همچنين سرويس مخفي اين كشور (FSB)، به راه اندازي برنامه اي آشكار در جهت مخفي سازي دوپينگ ورزشكاران روس متهم شدند.
اين در حالي است كه مقامات مسكو پيش از اين نسبت به ناكارآمد بودن سيستم مبارزه با دوپينگ كشور خود اذعان كردند اما ادعاهاي مبني بر دخالت هاي سازماندهي شده را رد كردند.
اوايل سال جاري تنش ها در مورد اينكه آيا روسيه به اندازه كافي براي برداشته شدن تحريم ها اقدامات تطبيقي انجام داده است يا خير، افزايش يافت و برخي از مقامات مدعي شدند كه روس ها مسير تنبيهي مشخص شده را به درستي طي نكرده اند.
و حالا در صورتي كه پيشنهاد پذيرش مجدد آژانس مبارزه با دوپينگ روسيه تاييد شود، تاثيرات قابل توجهي بر ورزش جهان خواهد گذاشت كه از برجسته ترين آنها مي توان به برداشته شدن مانع اصلي تعليق فدراسيون دو و ميداني روسيه توسط اتحاديه بين المللي فدراسيون هاي دو و ميداني (IAAF) اشاره كرد.
در اين بين، گروهي از ورزشكاران انگليسي از وادا خواستند تا فشار بر روسيه را ادامه دهد چرا كه معتقدند اقدامات اين كشور با معيارهاي مطرح شده توسط اتحاديه بين المللي فدراسيون هاي دو و ميداني مطابقت ندارد.
كميسيون مبارزه با دوپينگ بريتانيا در نامه اي خطاب به «كريگ ريدي» رييس وادا اظهار داشته است كه عضويت مجدد روسيه «فاجعه اي براي ورزش پاك» است.
در اين بين، ولاديمير پوتين رييس جمهوري روسيه نيز ضمن تصديق پرونده هاي دوپينگ اين كشور با «احمق» خواندن «گريگوري رودچنكوف» رييس سابق آزمايشگاه كنترل دوپينگ روسيه كه در جريان اين فساد گسترده دست به افشا گري عليه مسكو زده بود، ادعاهاي اين شخص را رد كرد.
ورزشي**3991**9129