فرانسه بايد به قربانيان استعمار الجزاير خسارت پرداخت كند

الجزيره - ايرنا - «محمد سامي عبدالحميد» حقوقدان الجزايري پس از آنكه «امانوئل مكرون » رئيس جمهوري فرانسه پنجشنبه گذشته از همسر يك حامي انقلاب الجزاير كه زير شكنجه فرانسوي ها كشته شده بود، گفت: پاريس بايد به قربانيان دوران استعمار الجزاير خسارت پرداخت كند.

به گزارش ايرنا، «موريس اودان» يك استاد دانشگاه فرانسوي بود كه سال هاي پيش از استقلال الجزاير در الجزيره پايتخت اين كشور اقامت داشت و به تدريس در اين شهر مشغول به كار بود و از انقلابيون ضد استعمارگران فرانسوي حمايت مي كرد. وي توسط نيروهاي فرانسوي دستگير و در شرايط مبهمي و تحت شكنجه، كشته شد. دولت فرانسه هيچگاه مسئوليت قتل اين استاد دانشگاه را بر عهده نگرفت.
رئيس جمهوري فرانسه پنجشنبه گذشته و پس از گذشت 61 سال از ناپديد شدن اودان، به خانه همسر او رفت و از او و خانواده اش به دليل شكنجه موريس توسط نيروهاي فرانسوي عذرخواهي كرد كه اين بازتاب زيادي در رسانه هاي الجزايري و فرانسوي داشت.
عبدالحميد حقوقدان الجزايري پس از اين اعتراف ديرهنگام توسط فرانسوي ها، با انتشار مطلبي نوشت: شمار زيادي از الجزايري ها در زمان استعمار و همچنين در سال هاي نزديك به استقلال الجزاير توسط فرانسوي ها شكنجه و كشته شدند . بر اساس قوانين بين المللي اگر حكومتي يا نمايندگان حكومتي اقدام به شكنجه افراد كنند، دولت مسئول آن است و بايد به قربانيان و بازمانده هاي آن ها خسارت پرداخت كند.
وي افزود: با توجه به اين اصل و با توجه به اينكه پاريس اخيرا به شكنجه انقلابيون و طرفداران آنها در الجزاير اعتراف كرده، قربانيان استعمار وحشيانه فرانسه مي توانند از دولت اين كشور درخواست خسارت كنند . قوانين بين المللي، در همه موارد، حق قربانيان و خانواده هاي آن ها براي درخواست خسارت را محفوظ مي داند و اين در همه كتاب هاي حقوق بين الملل آمده است.
فرانسه به مدت 132 سال الجزاير را به استعمار خود در آورد و اين كشور بالاخره در سال 1962 استقلال يافت. الجزايري ها مي گويند در راه استقلال كشورشان يك و نيم ميليون تن جان باختند.
اگر خانواده هاي قربانيان شكنجه و كشتار فرانسوي ها فقط در الجزاير درخواست دريافت خسارت كنند و دادگاه هاي بين المللي هم حكم به نفع آن ها بدهند، فرانسه بايد مبالغ هنگفتي بپردازد به ويژه اينكه بسياري از قربانيان شكنجه فرانسوي ها در الجزاير همچنان زنده اند.
خاورم **2041**1651

سرخط اخبار جهان