تولید شمش فولادی در پنج ماهه امسال 15 درصد رشد كرد

تهران- ایرنا- تولید شمش فولادی در 9 واحد بزرگ فولادسازی كشور در پنج ماهه نخست امسال با رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم هفت میلیون و 850 هزار و 602 تن رسید.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا و برپایه جداول آماری فولاد سازان بزرگ كشور، فولاد مباركه، صبا، هرمزگان، خوزستان، ذوب آهن، شمش آلیاژی، كاوه جنوب، خراسان و چادرملو یزد در مجموع در مرداد ماه امسال با یك میلیون و 564 هزار و 403 تن تولید شمش فولادی در مقایسه با مرداد ماه 96 رشد 16 درصدی را در تولید شمش فولادی ثبت كردند.
همچنین در زمینه محصولات فولادی واحدهای مباركه، هرمزگان، صبا، ذوب آهن اصفهان، آذربایجان، خراسان، فولاد آلیاژی، نورد و لوله اهواز، گروه ملی صنعتی فولاد، فولاد اكسین و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در مجموع در پنج ماهه سال 97 با رشد هشت درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، چهار میلیون و 634 هزار و 952 تن تولید داشتند.
فولاد سازان یاد شده، مجموع تولید محصولات خود را در مرداد ماه امسال به رقم 916 هزار و 623 رساندند كه در مقایسه با ماه مشابه در سال 96 افت سه درصدی را نشان می دهد.
بیشترین شمش فولادی تولیدی در پنج ماهه امسال مربوط به فولاد مباركه با رقم 2 میلیون و 792 هزار و 955 تن بود كه در مقایسه با پنج ماهه نخست پارسال رشد هفت درصدی داشت.
كمترین میزان شمش فولادی به تولید رسیده در این دوره پنج ماهه مربوط به فولاد آلیاژی یزد به میزان 172 هزار و 286 تن بود كه نسبت به عملكرد پنج ماهه نخست سال 96 خود، به میزان هفت درصد كاهش یافت.
آهن اسفنجی تولیدی 14 واحد فولاد سازی كشور در مدت پنج ماهه امسال به رقم هشت میلیون و 984 هزار و 147 تن رسید كه در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته رشد 14 درصدی را نشان می دهد.
واحدهای یاد شده در مرداد ماه امسال در مجموع یك میلیون و 846 هزار و 84 تن آهن اسفنجی تولید و نسبت به مرداد ماه پارسال رشد 19 درصدی را ثبت كردند.
بیشترین آهن اسفنجی تولیدی در مدت این گزارش مربوط به فولاد مباركه با رقم 2 میلیون و 996 هزار و هفت تن بود هرچند كه در مقایسه با دوره مشابه سال 96 افت سه درصدی داشت.
همچنین از نظر كمترین تولید آهن اسفنجی در بین فولاد سازان، صبا فولاد در پنج ماهه 17 هزار و 299 تن تولید داشت.
امسال قرار است میزان تولید شمش فولادی كشور به رقم 24 میلیون تن برسد كه نسبت به عملكرد سال 96 رشد بیش از 2 میلیون تنی خواهد داشت.
پارسال تولید شمش فولادی كشور بالغ بر 21.8 میلیون تن شد كه از این رقم بیش از 6 میلیون تن صادر شد و مجموع زنجیره فولاد صادراتی از رقم 9 میلیون تن فراتر رفت.
به گزارش ایرنا، براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت تولید فولاد رقم 55 میلیون تن پیش بینی شده و انتظار می رود میزان تولید به 51 تا 52 میلیون تن برسد.
اقتصام**1559*2025