توسعه درماني آذربايجان غربي نماد اميدآفريني دولت

اروميه- ايرنا- توسعه شاخص هاي بهداشتي، درماني در آذربايجان غربي طي چهار سال گذشته نمادي از تلاش هاي اميد آفرين دولت تدبير و اميد براي محروميت زدايي و ارتقاي اركان توسعه سلامت در جامعه است و مي تواند به همه كشور تعميم يابد.

به گزارش ايرنا، آذربايجان غربي كه در چهار سال گذشته پس از استقرار دولت يازدهم در كشور به كارگاه بزرگي براي اجراي طرح هاي بهداشتي درماني و بيمارستاني تبديل شده بود، امروز به بار نشستن اين طرح ها را نظاره گر است و اين پروژه هاي فاخر و بزرگ در صف افتتاح و خدمت رساني به مردم حتي در مناطق محروم قرار دارد.
از جمله نمادهاي افتتاح اين پروژه ها، سفر هفته گذشته سيدحسن قاضي زاده هاشمي به شمال، جنوب و مركز آذربايجان غربي بود كه 108 طرح را به صورت نمادين و دهها طرح ديگر را به صورت همزمان افتتاح كرد و بهره برداري رسمي از آنها براي ارائه خدمات به مردم محروم شهرستان هاي مختلف از جمله چالدران آغاز شد.
مركز جامع سلامت روستايي مرگنلر، مركز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي و پايگاه غيرضميمه شهرستان شوط، بخش توسعه بيمارستان شهيد بهشتي و مركز جامع سلامت شهري و روستايي چالدران، بخش توسعه اورژانس بيمارستان قمر بني هاشم خوي طرح هاي افتتاحي در شمال آذربايجان غربي با حضور وزير بهداشت بود.
اورژانس بيمارستان امام خميني (ره)، مركز خدمات جامع سلامت شهري روستايي فرهنگيان، كلينيك فوق تخصصي و مركز ثبت و تشخيص سرطان در مهاباد، مركز جامع خدمات سلامت شهري شماره 5، مركز جامع خدمات سلامت شماره يك، مركز جامع خدمات سلامت در روستاي سرچنار و پنج باب خانه بهداشت روستايي مياندوآب و مركز خدمات جامع سلامت روستايي آغ بلاغ، خانه بهداشت اسلاملو و پايگاه سلامت صبا در اشنويه نيز طرح هاي افتتاحي اين سفر 2 روزه در جنوب آذربايجان غربي را شامل مي شود.
با نگاهي به اين طرح ها، پراكندگي قابل توجه طرح ها و بهره مندي دهها هزار نفري مردم محروم در شمال و جنوب استان قابل توجه است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سفر 2 روزه به آذربايجان غربي با اشاره به اقدامات قابل توجه دولت در راستاي محروميت زدايي و ايجاد عدالت اجتماعي در حوزه بهداشت و درمان گفت: 25 هزار تخت بيمارستاني به مجموع تخت‌هاي كشور اضافه شده است.
دكتر حسن قاضي‌زاده هاشمي افزود: دولت تمام تلاش خود را براي عدالت محوري در تمام نقاط كشور به ويژه استان هايي نظير آذربايجان غربي به كار گرفه و طرح تحول سلامت نيز بنياد اين اقدامات دولت است.
وي اظهار داشت: يكي از وظايف اصلي حكومت ها تاميت امنيت و فراهم كردن زمينه سلامت مردم است و در اين راستا، رييس جمهوري و مجلس نيز سلامت را جزو اولويت هاي مهم خود قرار داده اند و در آذربايجان غربي نيز تحول قابل توجهي در اين حوزه صورت گرفته است.
وي با ابراز خرسندي از افتتاح طرح هاي مختلف در شهرستان هاي شمال و جنوب آذربايجان غربي تاكيد كرد كه نتايج اين طرح هاي افتتاحي زمينه اميد بيشتر مردم اين مناطق محروم و كاهش مشكلات بهداشتي و درماني آنان را فراهم خواهد كرد و كه همين امر هدف اصلي وزارت بهداشت و درمان است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با قدرداني از تلاش هاي استاندار آذربايجان غربي و رييس دانشگاه علوم پزشكي استان گفت: توسعه اين استان در حوزه بهداشت و درمان بسيار مشهود بوده و اين امر با تلاش مسوولان استاني به دست آمده و ستودني است.
معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه نيز در سفر اخير خود به آذربايجان غربي با اشاره به اينكه امسال 34 هزار و 500 ميليارد ريال براي تداوم اجراي طرح تحول نظام سلامت در سطح كشور هزينه مي شود، گفت: تحول نظام سلامت از جمله طرح هاي موفقيت آميز دولت دكتر روحاني است و براي تقويت و حل كاستي هاي آن با هدف خدمات رساني مطلوب تر به مردم، رفع محروميت از چهره مناطق مختلف و اميدآفريني در بين مردم تلاش مي شود.
سعيد نمكي اضافه كرد: اجراي سيستم ارجاع پزشك خانواده نيز از جمله مهمترين نيازهاي بخش بهداشت و درمان كشور علاوه بر ارتقاي شاخص هاي درماني است كه بايد با قدرت ادامه يابد.
وي بيان كرد: توسعه مراكز درماني در اين استان قابل توجه بوده و روند اجراي طرح هاي بيمارستاني به ويژه در اروميه خارج از تصور است.
وي افزود: زيرساخت هاي بخش سلامت از جمله تخت هاي بيمارستاني در آذربايجان غربي با رشد قابل توجهي مواجه شده است و اين روند با سرعت بيشتري ادامه مي يابد.
وي با اشاره به بازديد تابستان سال گذشته خود از طرح هاي بيمارستاني اروميه، اضافه كرد: پيشرفت فيزيكي اين طرح ها در يك سال گذشته بسيار خوب بوده و بايد از فعاليت هاي صورت گرفته قدرداني كرد.
معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه ظرفيت بسياري براي كار در آذربايجان غربي وجود دارد، بيان كرد: به همين علت نيز توجه اعتباري به اين استان در اولويت سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
استاندار آذربايجان غربي نيز در اين خصوص معتقد است: با اجراي طرح هاي عمراني و زير ساخت بهداشتي و درماني در استان، اميدواري ها براي افزايش شاخص هاي سلامت افزايش يافته است.
محمدمهدي شهرياري ادامه داد: آذربايجان غربي ظرفيت بالايي در درمان و پزشكي دارد و از اينكه دانشگاه علوم پزشكي استان توانسته است رتبه هفتم كشوري را كسب كند جاي اميد براي ارتقا شاخص ها نيز وجود دارد.
وي بيان كرد: در سال جاري بيش از 700 تخت بيمارستاني به جمع تخت هاي آذربايجان غربي افزوده مي شود كه اين امر ارتقاي جهشي استان را در اين حوزه موجب خواهد شد.
وي ادامه داد: علاوه بر افتتاح طرح هاي درماني در اروميه با وسعت بسيار زياد، در شهرهاي محروم آذربايجان غربي نظير چالدران نيز طرح درماني با چندين تخت جديد به بهره برداري رسيد كه نشان از توجه ويژه دولت به مناطق محروم دارد.
رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي با بيان اينكه اين استان پيشتر از لحاظ شاخص تخت هاي بيمارستاني در محروميت قرار داشت، گفت: با اقدامات دولت تدبير و اميد، شاخص تخت بيمارستاني استان به 1.7 تخت به ازاي هر يكهزار نفر مي رسد.
جواد آقازاده افزود: در حوزه تخت هاي بيمارستاني شاخص آذربايجان غربي پيش از دولت تدبير و اميد، يك تخت به ازاي هر يكهزار نفر بود كه توانستيم در طول اين دولت به 1.3 ارتقا دهيم.
وي اضافه كرد: امسال با بهره برداري از بيمارستان هايي كه در مراحل پاياني ساخت قرار دارد، اين شاخص به 1.7 مي رسد.
وي ادامه داد: در سال 1392 در بخش بهداشت و درمان رتبه 29 كشور را داشتيم كه با اقدامات انجام شده در طول دولت تدبير و اميد اين رتبه به هفت كاهش يافته است.
وي بيان كرد: يكي از بزرگترين پروژه هايي كه در دولت تدبير و اميد انجام شده توسعه بيمارستان امام خميني (ره) است كه در طول يك سال، يك بيمارستان 220 تختخوابي ساخته و تجهيز شد.
رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي گفت: هزينه ساخت اين بيمارستان 600 ميليارد ريال و هزينه تجهيز آن 150 ميليارد ريال است كه به زودي به بهره برداري مي رسد.
آقازاده افزود: پروژه بزرگ بعدي آزمايشگاه مرجع است كه در كنار بيمارستان امام خميني (ره) احداث مي شود و در ماه جاري به بهره برداري مي رسد.
وي ادامه داد: با بهره برداري از اين پروژه بخش هاي آزمايشگاه و پاتولوژي بيمارستان امام خميني (ره) به اين مركز انتقال داده مي شود.
وي اضافه كرد: آزمايشگاه مرجع در واقع آزمايشگاه ارجاعي است و تمامي مراكزي كه نياز به آزمايش هاي تخصصي و فوق تخصصي داشته باشند به اين مركز ارجاع داده مي شوند.
رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي گفت: كلينيك تخصصي و فوق تخصصي تدبير نيز پروژه ديگري است كه با 26 هزار مترمربع زيربنا احداث شده و بخش دي كلينيك و داروخانه رباتيك آن در ماه جاري افتتاح مي شود.
آقازاده گفت: اين داروخانه نخستين داروخانه رباتيك در سطح كشور است كه قادر خواهد بود تاروزانه داروي مورد نياز چهار هزار بيمار را تامين كند؛ راه اندازي اين داروخانه را شركت فنلاندي بر عهده گرفته است.
رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي گفت: دي كلينيك نيز داراي پنج اتاق عمل و 30 تخت است و اعمال جراحي سرپايي بيمارستان امام خميني (ره) به اين مركز انتقال مي يابد.
آقازاده افزود: ظرفيت بيمارستان امام خميني (ره) به دي كلينيك تدبير اضافه مي شود و از بار بيمارستان امام كاسته مي شود.
وي ادامه داد: اين كلينيك در نوع خود بي نظير بوده و در آن علاوه بر درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي، 2 طبقه براي دندانپزشكي، يك طبقه براي بهداشت، آموزش شيوه سالم زندگي، خود مراقبتي و مشاوره در نظر گرفته شده است.
هرچند مرحله دوم سفر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به علت تاكيد قاضي زاده هاشمي در خصوص افتتاح طرح هاي بهداشتي درماني در صورت اتمام كامل ساخت و تجهيز عقب افتاده است، ولي طرح هاي بزرگي نيز در مراحل پاياني ساخت و تجهيز قرار دارد كه صدها تخت را به جمع تخت هاي بيمارستاني استان مي افزايد.
با اتمام كار اين طرح ها، شاخص هاي درماني آذربايجان غربي بسيار بهتر شده است و مي تواند جوابگوي نياز درماني استان و حتي استان ها و كشورهاي همسايه باشد.
8137/3072
گزارش از: سيده فاطمه سجادي