۲۲ شهریور ۱۳۹۷،‏ ۱۵:۴۳
کد خبر: 83032403
۰ نفر
كيفيت گندم استان مركزي افزايش يافت

خمين - ايرنا - رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: سامانه خريد محصول گندم در اين استان كيفيت گندم مازاد دريافتي از كشاورزان را در سال زراعي جاري مطلوب تر از سال گذشته اعلام كرده است.

« مجيد آنجفي » روز پنجشنبه درنشست برنامه ريزي كشت محصولات پاييزه درمحلات افزود: 240 هزار تن گندم در سال زراعي گذشته در اين استان توليد شد كه 68 هزار تن آن در جريان خريداري از كشاورزان به دليل غير استاندارد بودن و سن زدگي بالا برگشت داده شد.
وي اظهارداشت: با وجود افزايش خريد گندم مازاد برنياز كشاورزان در سال زراعي جاري به 320 هزار تن گندم ميزان گندم بي كيفيت به 12 هزار تن كاهش داشته است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت : استان مركزي 68 درصد بيش از تعهد خود محصول استراتژيك گندم را در سال زراعي جاري توليد و به نرخ دولتي خريداري كرده است.
آنجفي افزود: تعهد اين استان براي توليد گندم در سال زراعي جاري 190 هزار تن بود كه 320 هزار تن از اين محصول برداشت و خريداري شد.
وي ادامه داد: با تمهيدات انديشيده شده براي كشت پاييزه در سال زراعي 98 ،با استفاده از امكانات سخت افزاري، نرم افزاري و توان تكنيكي كارشناسان پيش بيني مي شود كيفيت محصول توليدي در سال آينده بهتر باشد.
مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: بيشترين گندم توليدي امسال استان مربوط به شهرستان ساوه و كمترين آن در محلات و دليجان گزارش شده است.
«غلامحسين خدرايي» افزود: 375 هزار تن گندم آبي و ديم با ميانگين توليد گندم ديم يكهزار و 119 كيلوگرم و چهار هزار و 436 تن گندم آبي در استان توليد شده است .
وي ادامه داد: محصول گندم امسال از سطح زير كشت گندم آبي 180 هزار هكتار و گندم ديم 45 هزار هكتار برداشت شده است.
مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: هفت هزار و 732 تن بذر مرغوب، 34 هزار و 668 تن كود اوره، 2 هزار و 225 تن كود فسفات، سه هزار و 350 تن كود پتاس بين بهره برداران توزيع مي شود.
خدرايي افزود: نياز بذري گندم اين استان 13 هزار تن و جو چهار هزار و 550 تن است كه نيمي ازآن در داخل استان توليد و عرضه مي شود.
وي بيان كرد: استفاده از بذور اصلاح شده و مرغوب بهره وري توليد گندم را تا 30 درصد افزايش مي دهد.
مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: بر اساس اعلام وزارتخانه 14 ميليون تن گندم در سال زراعي آينده بايد در كشور توليد شود كه سهم استان مركزي از آن 380 هزار تن است.
خدرايي اظهارداشت: پيش بيني مي شود كه بيش از سهم تكليفي گندم در سال زراعي آينده در استان مركزي محصول برداشت شود.
وي به كارشناسان، مروجان و مديران توصيه كرد: زمان كشت پاييزه به شرايط اقليمي بستگي دارد و بايستي قبل از آغاز بارندگي كشت شود .
مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: 2 هزار و 860 ميليارد ريال با كامزد 18 درصد امسال براي كاشت پاييزه تخصيص يافته است.
خدرايي افزود: 90 ميليارد ريال براي كشت كلزا، 880 ميليارد ريال براي جو و يكهزار و 99 ميليارد ريال براي گندم تخصيص يافته است.
رئيس اداره مكانيزاسيون سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي نيز در اين نشست گفت: 90 درصد از اعتبارات تخصيصي خط مكانيزاسيون بخش كشاورزي اين استان در پنج سال اخير جذب شده است.
«عليرضا كيشاني » افزود: در اين مدت يكهزار و 650 ميليارد ريال براي افزايش ضريب مكانيزاسيون بخش كشاورزي اين استان تخصيص داده شده كه يكهزار و 480 ميليارد ريال آن جذب شده است.
وي اظهارداشت: براي افزايش ضريب مكانيزاسيون خط اعتباري از سال 92 راه اندازي شد تا با پرداخت تسهيلات ماشين آلات بخش كشاورزي نوسازي شود.
رئيس اداره مكانيزاسيون سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: در سال اول 100 درصد، دوم 90 درصد ، سوم 111 درصد و در سال 95 ، 129 درصد اعتبارات تخصيصي به استان جذب شد.
كيشايي افزود: استقبال براي دريافت اعتبارات اين بخش در سال زراعي قبل مطلوب نبود و جذب اعتبار 46 درصد از تخصصي 287 ميليارد ريال بود.
وي با بيان اينكه ميانگين جذب اعتبارات از خط مكانيزاسيون كشاورزي در پنج سال اخير 90 درصد است، افزود: استان مركزي از نظر جذب و افزايش ضريب مكانيزاسيون در جايگاه اول تا سوم كشور قرار دارد.
رئيس اداره مكانيزاسيون سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: خنداب، شازند، تفرش و آشتيان با 100 درصد جذب رتبه هاي اول تا چهارم استان را در جذب اعتبارات اين بخش دارند.
كيشايي افزود: بيش از 37 درصد اعتبارات خط مكانيزاسيون كشاورزي اين استاندر سال زراعي جاري جذب شده است.
وي گفت: در مجموع در پنج سال اخير چهار هزار و 308 بهره بردار تسهيلات مكانيزاسيون دريافت كردند و به همين نسبت دستگاه و ماشين آلات به بخش كشاورزي استان وارد شد.
رئيس اداره مكانيزاسيون سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: 2 هزار و 372 تراكتور زراعي ، 54 تراكتور باغي ، 103 كمباين ، 235 سم پاش ، 345 دستگاه بذركار و 215 انواع دستگاه خاكورز حفاظتي وارد چرخه ماشين آلات كشاورزي استان مركزي شد.
كيشايي گفت: خريد و تزريق اين تجهيزات و ماشين آلات به بخش كشاورزي استان مركزي، ضريب مكانيزاسيون اين بخش از يك و سه دهم درصد اسب بخار در هر هكتار درسال 92 اينك به يك و 63 دهم درصد اسب بخار در هكتار افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه ورود اين دستگاه ها تاثيربه سزايي را در نوسازي ماشين آلات داشته است، ادامه داد: 50 درصد از ماشين آلات بخش كشاورزي اين استان فرسوده است چراكه ورود دستگاه جديد فرسودگي دستگاه قديمي را به دنبال دارد.
كيشايي تاكيد كرد: تسهيلات مكانيزاسيون روان ترين منابع مالي اعطايي در سطح استان است كه به سهولت پرداخت و توزيع مي شود و مي طلبد كشاورزن براي دريافت تسهيلات اقدام كنند.
رئيس اداره امور فناوري هاي مكانيزه كشاورزي سازمان جهادكشاورزي استان مركزي گفت: 410 ميليارد ريال امسال براي مكانيزاسيون ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي استان تخصيص يافت.
كيشاني افزود: بيش از 100 درصد براي دريافت تسهيلات مكانيزاسيون به بانك معرفي شدند و 37 و نيم درصد اعتبارات در استان جذب شد.
وي ادامه داد: 335 تراكتور، 41 تراكتور باغي ، 20 دستگاه كمباين، 330 دستگاه تجهيزات زراعي، 157 دستگاه باغي، 399 دستگاه شيلات ، دام و طيور و 69 دستگاه تجهيزات جنگل ها امسال بايد به تجهيزات و دستگاه هاي كشاورزي استان وارد شود.
استان مركزي در زمره 10 استان نخست كشور در بخش كشاورزي است كه 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در اين حوزه فعال هستند.
670 هزار هكتار اراضي باغي و كشاورزي در استان مركزي وجود دارد كه يك و 2 دهم درصد توليدات كشاورزي مازاد بر نياز استان به ساير مناطق ارسال مي شود.

7277/6013/