معاون رئيس جمهوري: بيرجند شهري تميز است

بيرجند - ايرنا - معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در نشست مديران روابط عمومي اين سازمان در تهران، بار ديگر از بيرجند به عنوان شهري تميز ياد كرد.

مدير روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي روز پنجشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: 'عيسي كلانتري' معاون رئيس جمهوري در نشستي كه امروز برگزار شد از مردم بيرجند به عنوان مردمي با فرهنگ بالا در حوزه محيط زيست و از بيرجند به عنوان شهري تميز ياد كرد. محمدرضا فروزش افزود: اين مراسم با هدف چگونگي فعاليت روابط عمومي هاي سازمان در فرهنگ سازي و افزايش آگاهي مردم در حوزه محيط زيست برگزار شد كه بيرجند به عنوان يك الگو مورد بحث قرار گرفت. وي بيان كرد: بدون شك اين مهم برگرفته از آموزش درست و مشاركت عمومي در حفظ محيط زيست است و زماني كه آموزش به صورت صحيح انجام شود مردم به صورت خودجوش از محيط زيست پاسداري مي كنند. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست پارسال نيز در برنامه تلويزيوني سرزمين ما با بيان اينكه آموزش و حفاظت از محيط زيست بايد فرهنگسازي و از خود مردم شروع شود، گفت: در شهر بيرجند شما زباله اي روي زمين پيدا نمي كنيد و فرهنگ مردم بالاست و اين مساله به خاطر فعاليت سخت شهرداري نيست بلكه برگرفته از فرهنگ بالاي مردم اين شهر است. 3215*3028