75 هزار واحد مسكن روستايي در آذربايجان غربي مقاوم سازي شد

اروميه- ايرنا- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي با تاكيد بر مشاركت حداكثري روستاييان در عمران و آباداني مناطق روستايي گفت: تاكنون 75 هزار واحد مسكن روستايي استان در بيش از 500 روستا مقاوم سازي شده است.

محمود بدلي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه طرح مقاوم سازي خانه هاي روستايي براي 86 هزار واحد مسكوني آذربايجان غربي تدوين شده است، افزود: اين طرح در همه روستاهاي آذربايجان غربي تهيه شده و سالانه 12 هزار واحد مسكن روستايي مقاوم سازي مي شود.
وي اضافه كرد: از نظر بنياد مسكن هر واحد مسكوني كه در ساخت آن مشخصات كامل فني آئين نامه 2800 مقررات ملي ساختمان رعايت نشود، مسكن غيرمقاوم ناميده مي شود و نيازمند مقاوم سازي است.
وي ادامه داد: بيش از 158 هزار واحد مسكوني روستايي در آذربايجان غربي نيازمند مقاوم سازي است كه 70 درصد واحدهاي روستايي را شامل مي شود.
مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي بيان كرد: كارمزد تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي تنها پنج درصد است و همه روستاييان مي توانند از اين تسهيلات تا سقف 200 و 180 ميليون ريال بهره مند شوند.
بدلي افزود: اين تسهيلات در روستاهاي مرزي 200 ميليون ريال در نظر گرفته شده كه 20 ميليون ريال بيشتر از ديگر روستاهاست و مي توان آن را مشوقي براي مقاوم سازي روستاهاي محروم دانست.
وي اضافه كرد: تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي در ديگر روستاهاي آذربايجان غربي نيز به ميزان 180 ميليون ريال پرداخت مي شود و مدت بازپرداخت آن نيز 15 سال در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: روستايياني كه قصد ندارند از اين تسهيلات استفاده كنند مي توانند جهت استفاده از خدمات رايگان مشاوره تخصصي در خصوص اصول فني منطقه از اين اداره كل كمك بگيرند تا در صورت بروز حوادث طبيعي آمار تلفات كاهش يابد.
بدلي با بيان اينكه ايجاد مقاومت لازم براي مقابله با تلفات در حوادثي نظير زلزله و حفظ زمين هاي زراعي و طبيعي مهمترين هدف اجراي طرح مقاوم سازي مسكن روستايي است، ابراز اميدواري كرد تا روستانشينان همراهي بيشتري در اين خصوص داشته باشند.
به گزارش ايرنا در مجموع 2 هزار و 725 روستاي داراي سكنه در آذربايجان غربي وجود دارد كه 2 هزار و 200 روستا از آنها بالاي 20 خانوار بوده و نقشه طرح هادي در همه اين روستاها اجرا شده است؛ طرح هادي روستايي با هدف ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستاييان، هدايت فيزيكي روستاها و تامين عادلانه امكانات انجام مي گيرد.
پايه چنين طرح هايي در كشور از سال 1362 هجري شمسي و تحت عنوان روان بخشي روستاها در يكي از نقاط روستايي شهرستان شهركرد و توسط وزير مسكن و شهرسازي وقت به اجرا گذاشته شد و در سال هاي بعد به خصوص از سال 1366 هجري شمسي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي با جديت تمام پيگيري شد.
تجديد حيات و هدايت روستاها از ابعاد كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله اهداف مورد نظر در طرح هاي مذكور است.
اين استان مرزي داراي سه ميليون و 265 هزار نفر جمعيت است كه 34.6 درصد از آن در مناطق روستايي و 65.4 درصد در مناطق شهري سكونت دارند.
8135/2093