13 نقطه پرتصادف جاده اي خراسان شمالي برچيده شد

بجنورد- ايرنا- رئيس اداره ايمني، ترافيك و حريم راه هاي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان شمالي گفت: با اقدامات انجام شده در سال جاري، 13 نقطه پرتصادف در محورهاي مواصلاتي استان حذف شده است.

علي پرتو نيا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بر اساس طرحي كه دو سال گذشته در محورهاي استان انجام شد، 97 نقطه به عنوان پرتصادف شناسايي شد كه تاكنون 13 نقطه حذف شده است.
وي با بيان اينكه كار آشكارسازي و آرام سازي تمام نقاط پرتصادف در جاده هاي استان انجام شده است افزود: آشكارسازي و آرام سازي نقاط پرتصادف محورهاي استان با اقدامات همچون نصب تابلو علائم، سرعت كاه و نصب رفلكتور انجام شده است.
پرتونيا گفت: 24 نقطه از نقاط پرتصادف جاده هاي استان مربوط به محور بجنورد- جنگل گلستان بود كه تا كنون چهار نقطه حذف شده است.
وي اظهار داشت: حذف نقاط پرتصادف با اجراي باند دوم جاده، اصلاح تقاطع ها و ساير اقدامات ميسر شده است.
رئيس اداره ايمني، ترافيك و حريم راه هاي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان شمالي خاطرنشان كرد: 40 نقطه در محورهاي بجنورد، 19 نقطه در محورهاي شيروان، 18 نقطه در مانه و سملقان و هفت نقطه در گرمه شناسايي شد و در محورهاي شهرستان هاي اسفراين و فاروج هم هر كدام يك نقطه پرتصادف معرفي شد.
طول راه هاي خراسان شمالي بدون احتساب راه هاي روستايي، يكهزار و 343 كيلومتر است كه 1,54 درصد از راه هاي كشور را به خود اختصاص داده است.
اكنون 166 كيلومتر بزرگراه، 432 كيلومتر راه اصلي و 745 كيلومتر راه فرعي در اين استان وجود دارد.
طول راه هاي روستايي استان هم چهار هزار و 654 كيلومتر است كه 3,6 درصد از راه هاي روستايي كشور را دارد و در رتبه 13 كشورهاي استان قرار گرفته است.
طول راه هاي شرياني استان 637 كيلومتر است كه 1,8 از راه هاي شرياني كشور را به خود اختصاص داده است.
7185/ 6042