حجم نقدینگی از 1600 هزار میلیارد تومان عبور كرد

تهران- ایرنا- بانك مركزی اعلام كرد: حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال به 16 تریلیون و 22 هزار و 500 میلیارد ریال رسید كه از ابتدای سال 4.7 درصد و در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20.1 درصد رشد داشته است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای كالا و خدمات بیشتر می شود؛ در واقع به دلیل آنكه در كوتاه مدت عرضه كالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود؛ از این رو یكی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، كاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
با این حال نسبت پول و شبه پول كه اجزای نقدینگی را تشكیل می دهند، باید متناسب باشد؛ هرچه میزان شبه پول كه همان حساب های دیداری نزد بانك ها و موسسه های اعتباری است، بیشتر باشد، یعنی منابع بیشتر نزد بانك ها حبس شده است.
براساس آمارهای بانك مركزی، سهم پول از تركیب نقدینگی در پایان تیرماه به عدد 2 هزار و 149 میلیارد و 100 میلیون ریال و سهم شبه پول به 13 تریلیون و 873 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده است.
هرچه سهم شبه پول در نقدینگی كمتر شود و سپرده های بانكی با بهبود فضای كسب و كار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز كمتر می شود.
براساس این آمار، حجم پول در یك سال منتهی به تیرماه امسال 34.7 درصد و از ابتدای امسال 18.1 درصد رشد داشته اما شبه پول در مقایسه با تیر پارسال 18.1 درصد و از ابتدای امسال 3.9 درصد رشد كرده است.

** بدهی دولت به بانك ها
براساس گزیده های آماری بانك مركزی، میزان بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی كه اوراق مشاركت نیز در آمار آن محاسبه می شود، در پایان تیرماه به 2 تریلیون و 836 هزار و 300 میلیارد ریال رسید كه در یك سال منتهی به این ماه 22.4 درصد رشد دارد.
بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانكی، به خرید تضمینی محصولات كشاورزی و انتشار اوراق مشاركت برای تامین مالی آن باز می گردد؛ ضمن آنكه بخشی از بدهی دولت به بانك مركزی مربوط به تنخواه هایی است كه طبق قانون در طول سال برداشت شده و در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تسویه می شود.
بنابراین میزان بدهی دولت به بانك مركزی در پایان تیرماه امسال 628 هزار و 800 میلیارد ریال بوده كه در یك سال منتهی به تیرماه پارسال 1.3 درصد و از ابتدای امسال 19.1 درصد رشد كرده است.

** رشد فزایده بدهی بانكها
در بخش بدهی بانك ها به بانك مركزی نیز آمار از بدهی یك تریلیون و 470 هزار و 900 میلیارد ریالی بانك ها حكایت دارد؛ این میزان، تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال معادل 36.4 درصد و از ابتدای امسال 11.4 درصد رشد داشته است.
«عبدالناصر همتی» رییس كل بانك مركزی 17شهریورماه درباره اصافه برداشت بانكها اخطار داد و گفت: «باید به مسابقه بی سابقه بانك ها برای نرخ سود و اضافه برداشت های بی حساب و كتاب برخی بانك های مشكل دار فكری كرد.»
وی تصریح كرد: «معنا ندارد بانكی مشكل خود، بی كفایتی مدیریتی و بی نظمی حسابداری خود را با اضافه برداشت به بانك مركزی تحمیل كند و بعد كشور را به ورطه نابودی بكشاند.»
«دیگر اجازه این كار را نمی دهیم و بانك هایی كه چنین می كنند قابل حمایت نیستند زیرا اگر می خواهیم اقتصاد كشور درست شود باید بانك ها منظم شوند.»
اقتصام 2025*1070** 2023