بيماري هاي غير واگير عامل 80 درصد مرگ و مير در كشور است

تهران- ايرنا- معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: بيماري هاي غيرواگير علت حدود 80 درصد از مرگ و ميرهاي كشور است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، باقر لاريجاني عصر يكشنبه در جمع خبرنگاران در حاشيه نشست مبارزه با بيماري هاي غيرواگير با حضور «احمد المنظري» مدير منطقه مديترانه شرقي سازمان جهان بهداشت كه در وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: ايران تجربيات خوبي در مبارزه با بيماري هاي غيرواگير دارد و خوشبختانه اطلاعات بسياري در اين زمينه از تمام استانهاي كشور به صورت منظم در وزارت بهداشت جمع آوري شده است.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط مختلفي كه در استانهاي كشور وجود دارد، لازم است برنامه مبارزه و كنترل بيماري هاي غير واگير به صورت استاني اجرا شود.
لاريجاني گفت: كميته هاي متفاوتي براي انواع بيماري هاي غيرواگير از جمله ديابت، سرطان، بيماري هاي قلبي و عروقي و همچنين بيماري هاي تنفسي تشكيل شده و براي هر كدام از آنها برنامه مشخصي داريم.
وي افزود: اين كميته ها در درون وزارت بهداشت و با حضور نماينده وزارتخانه هايي كه در سلامت مردم نقش دارند تشكيل شده و شاهد پيشرفت هاي آموزشي و برنامه ريزي مناسبي در اين زمينه هستيم.
معاون وزير بهداشت با اشاره به نشست امروز با حضور مدير منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني گفت: در اين نشست اطلاعات و تجربيات وزارت بهداشت را در مبارزه با بيماريهاي غيرواگير منعكس كرديم و از تجربيات كشورهاي ديگر در اين زمينه آگاه شديم.
اجتمام * 1193 * 3063