فعالان اقتصادي همدان مشاركت با آلمان را فرا گرفتند

همدان - ايرنا - رئيس اتاق بازرگاني همدان با تاكيد بر آمادگي فعالان اقتصادي اين استان براي توسعه تجارت بين المللي گفت: در يك دوره آموزشي فعالان اقتصادي همدان شيوه هاي مشاركت با شركت هاي آلماني را فرا گرفتند.

علي اصغر زبردست روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در اين دوره راه هاي همكاري بين المللي براي موفقيت تجاري و بازرگاني توسط اساتيد مجرب به شركت كنندگان آموزش داده شد.
وي افزود: شركت كنندگان با مديريت طرح هاي صادرات و واردات، مديريت ايده و نوآوري در تجارت و همچنين مديرت فرهنگي در عرصه بين المللي آشنا شدند.
رئيس اتاق بازرگاني همدان خاطرنشان كرد: اين دوره آموزشي به صورت رايگان و در راستاي افزايش دانش و آگاهي تجار و بازرگانان همداني و با مشاركت شركت شهرك هاي صنعتي برگزار شده است.
در اين دوره آموزشي 50 نفر از فعالان اقتصادي همدان شركت و گواهينامه معتبر دريافت كردند.
7527/2090