72 مورد از شكایت دانشجویان بورسیه وارد تشخیص داده شد

تهران- ایرنا- دیوان عدالت اداری در پی شكایت تعدادی از دانشجویان بورسیه از اقدامات دستگاه های طرف شكایت به این موضوع اطلاعیه ای صادر و اعلام كرد: با بررسی 328 شكایت واصله از این دانشجویان 72 مورد وارد تشخیص داده شد.

به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری در این اطلاعیه كه روز شنبه منتشر شد، آورده است: تا پایان سال 1396 تعداد 328 فقره دادخواست با موضوع اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی دانشگاه های دولتی مبنی بر لغو بورس یا خودداری از جذب پذیرفته شدگان بورسیه، به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است.
« به رغم طی كردن فرآیند قانونی، مراحل گزینش، احراز صلاحیت های علمی و پذیرفته شدن به عنوان دانشجوی بورسیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی دانشگاه ها بدون دلیل قانونی ضمن لغو بورسیه، فرآیند جذب این افراد را متوقف و ابطال كرده است».
این اطلاعیه می افزاید: دیوان عدالت اداری در اجرای اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، كه رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم را از دستگاه های اجرایی بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است نسبت به رسیدگی به این شكایات یرا از حیث قانونی بودن یا قانونی نبودن تصمیمات اتخاذ شده اقدام كرد.
در ادامه اطلاعیه دیوان عدالت اداری آمده است: این دیوان پس از ثبت دادخواست ها، فرآیند تبادل لوایح و اخذ دفاعیه طرف شكایت انجام شد، در این مرحله شرایط و ضوابط پذیرش بورسیه، تطبیق فرآیند جذب هر یك از دانشجویان از جمله، شرط معدل، سن قانونی، اعلام نیاز وزارت علوم به رشته تحصیلی مورد نظر، اعلام نیاز دانشگاه دولتی طرف شكایت و سایر الزامات قانونی مورد نیاز برای پذیرش و اعطای بورس مورد بررسی قرار گرفت و در مواردی كه نیاز به اخذ توضیح از نمایندگان حقوقی وزارت علوم یا دانشگاه های طرف شكایت ضرورت داشت به صورت حضوری توضیحات آنان اخذ شد.
این اطلاعیه می افزاید: از مجموع 328 شكایت واصله تا پایان سال 1396 تعداد 72 فقره شكایت، وارد تشخیص داده شد كه وزارت علوم و دانشگاه های طرف شكایت باید بر اساس احكام صادره اقدام مقتضی را انجام دهند و تعداد 256 فقره شكایت، غیر وارد تشخیص داده شد.
دیوان عدالت اداری در ادامه این اطلاعیه اعلام كرده است: از تعداد 72 مورد شكایت كه وارد تشخیص داده شده است، 22 فقره شكایت مربوط به دانشگاه های تهران و بقیه مربوط به سایر دانشگاه های كشور است و از مجموع 72 دانشجویی كه شكایت آنان وارد تشخیص داده شده است همگی دارای حد نصاب معدل قانونی بوده و عمدتاً دارای معدل بالا و ممتاز هستند.
در پایان این اطلاعیه آمده است: یادآور می شود علاوه بر موارد فوق شكایاتی كه با موضوع احراز صلاحیت علمی، آموزشی به دیوان عدالت اداری تقدیم شده بود با توجه به مصوبه شماره 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه تفسیری آن به شماره 760 كه اعلام كرده است «چنانچه شكایت از جهت امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، موضوع در صلاحیت هیأت یا هیأت های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع نهایی رسیدگی است» پرونده های مزبور با قرار عدم صلاحیت به هیأت های یادشده ارجاع شده است.
«در سال 1393 كمیته ای برای بررسی بورسیه های اعطا شده به دانشجویان در دولت های نهم و دهم تشكیل شد و از آنجایی كه برخی افراد بورسیه شده فاقد صلاحیت های قانونی و لازم بودند، بورسیه آنها لغو شد.»
اجتمام**7029