یك چهارم كاروان، یك چهارم مدال ها

تهران - ایرنا - كمتر از یك چهارم كاروان اعزامی ایران به بازی های آسیایی 2018 جاكارتا به ورزشكاران زن اختصاص یافت كه توانستند به همین نسبت، در تعداد مدال های كاروان سهم داشته باشند.

به گزارش ایرنا، كاروان ورزشی ایران با ٣٧٨ ورزشكار راهی جاكارتا شد كه ١٠٥ نفر آنها زن بودند. یعنی تعداد زنان كمتر از یك چهارم كل كاروان بود.
فدراسیونی همچون دوومیدانی تنها 2 سهمیه از ١٢ ورزشكار اعزامی اش را به زنان اختصاص داد، برخی فدراسیون ها مثل كاراته سهم برابری به زنان و مردان دادند، والیبال و هندبال هیچ زنی به مسابقات اعزام نكردند و فقط فدراسیون ووشو، سهم بیشتری را به زنان اختصاص داد.
در این شرایط ورزشكاران زن توانستند ١٧ مدال از ٦٢ مدال كسب شده كاروان را به نام خود ثبت كنند كه همان سهم كمتر از یك چهارم كل مدال های كاروان ایران را نشان می دهد.
تنها یكی از مدال های ورزشكاران زن، رنگ طلایی داشت. كبدی با قهرمانی در جاكارتا تاریخ سازی كرد و نخستین مدال طلای زنان ایران در یك رشته تیمی را در تاریخ بازی های آسیایی بر گردن آویخت.
عملكرد برخی ورزشكاران صاحب نام زن نیز عجیب بود. الهه احمدی و نجمه خدمتی كه شانس مدال در تیراندازی بود حذف شد و حمیده عباسعلی و الهه و شهربانو منصوریان كه همه روی مدال طلای آنها حساب كرده بودند به سختی برنز و نقره گرفتند.
در كنار این نتایج دلسرد كننده، چهره های جوانی هم بالاتر از حد انتظار ظاهر شدند. نقره طراوات خاكسار در كاراته و زهرا كیانی در ووشو امیدها به آینده ورزش زنان را حفظ كرد.
علاوه بر تیم كبدی كه به مدال طلا رسید، هر چهار ورزشكار اعزامی در كاراته هم به مدال دست یافتند تا این 2 رشته موفقیت صد در صدی را ثبت كنند. در قایقرانی هم سهم زنان در كسب مدال بیشتر از مردان بود. در روئینگ زنان سه نقره و یك برنز گرفتند و مردان دست خالی برگشتند. در كانو هم زنان به یك نقره و مردان به 2 برنز رسیدند.
تكواندو و تیراندازی با كسب تنها یك برنز مرجان سلحشوری و مه لقا جام بزرگ ضعیف تر از همیشه ظاهر شدند و دوومیدانی همچون دوره های گذشته از كسب مدال بازماند.
نكته مهم اینكه آفت قدیمی ورزش ایران یعنی رشد گلخانه ای تك ستاره های نجات بخش، در ورزش زنان هم دیده می شود و در میادین این چنینی بیشتر از قبل ذوق را كور می كند.
ولی نباید فراموش كرد كه زنان ورزشكار در شرایط بسیار متفاوتی با مردان فعالیت می كنند؛ امكانات كمتر، بودجه پایین تر و توجه و حمایت كمرنگ تر خواه ناخواه روی عملكرد این ورزشكاران تاثیر دارد. یك حساب سرانگشتی نشان می دهد اگر زنان و مردان در شرایطی مساوی باهم برای رسیدن به مدال تمرین كنند، مدال های زنان ایرانی برای كاروان ورزشی ایران به شكل صعودی افزایش خواهد یافت.
ورزشی ** 2024**1597