ساماندهي آموزش عالي از سال جديد تحصيلي آغاز مي شود

تهران- ايرنا- وزير علوم، تحقيقات و فناوري، ساماندهي آموزش عالي را يك تكليف قانوني دانست و گفت كه اجراي آن از سال تحصيلي جديد آغاز مي شود.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، منصور غلامي روز پنجشنبه در هشتمين نشست هيات هاي نظارت، ارزيابي و و تضمين كيفيت آموزش عالي در محل پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران، افزود: توجه به حساسيت ها، نظارت و ارزيابي در همه برنامه هاي در حال اجرا در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي براي ارتقاي كيفيت بسيار مهم است.
وي اظهارداشت: در مجموعه آموزش عالي، تا اندازه اي گسترش وسيعي داشتيم؛ علت سختي كار اين است كه استانداردهاي آموزش عالي را در دوره گسترش كمي آموزش عالي نتوانستيم اعمال كنيم.
وزير علوم تاكيد كرد: مجموعه آموزش عالي كشور بايد جايگاه خود را در سطح منطقه و جهان حفظ كند؛ در اين خصوص و براي ارتقاي استاندارد هاي موجود در دانشگاه ها به نتايج ارزيابي هيات هاي نظارت و ارزيابي استاني احتياج داريم.
وي گفت: در ستاد وزارتخانه، برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها برگرفته از نتايج حاصل از گزارش هاي هيات هاي نظارت استاني است.
غلامي ادامه داد: در بحث ساماندهي بايد توجه كرد تا كيفي سازي آموزش عالي به عنوان يكي از اصول مهم مورد توجه قرار گيرد و ارزيابي شاخص هاي آن موجب ارتقاي كيفيت شود؛ در اين راستا نتايج ارزيابي هاي هيات هاي نظارت استاني براي مديران و برنامه ريزان بسيار كارآمد است و به ارتقاي كيفيت در آموزش عالي كمك مي كند.
وي افزود: بايد ضمن حفظ حضور موثر در حوزه آموزش عالي در سطح بين المللي، پذيرش دانشجويان خارجي به تعدادي مشخص شده در قانون برنامه ششم را محقق سازيم؛ البته در كنار دانشجويان بورسيه، دانشجويان شهريه پرداز نيز بايد پذيرش شوند.
وزير علوم گفت: اگر دانشجويي دانشگاه هاي ايران را براي تحصيل انتخاب كند به طور طبيعي امكانات و شاخص هاي ما با ساير كشورها مقايسه خواهد شد؛ حتي در روند كيفي سازي ها نيز بايد بيشتر دقت كنيم تا به عنوان يكي از كشورهاي سرآمد و هدف در حوزه علم و فناوري جهان و منطقه معرفي شويم.
وي اظهارداشت: استانداردهاي آموزش عالي هر قدر بهتر تعريف شود مي توانند به تصميم گيري هاي برنامه ريزان كشور كمك كنند؛
غلامي تاكيد كرد: اگر مراكز آموزش عالي كشور از نتايج بررسي هيات هاي نظارت و ارزيابي استاني در برنامه ريزي هاي درون دانشگاهي استفاده كنند، برنامه ها به صورت منظم و هماهنگ پيش مي رود.
وي افزود: در شاخص هاي كيفي دانشگاه ها بايد به جذب دانشجويان خارجي بيشتر پرداخته شود؛ البته در شاخص هاي پژوهشي و ثبت مقالات و اختراعات و رتبه بندي هاي جهاني، وضعيت خوبي داريم اما هيچكدام از اين شاخص ها جذابيتي براي پذيرش دانشجويان خارجي ايجاد نكرده است.
وي گفت: به طور قطع بعد ازگذشت يك دوره و استفاده از نتايج عملكرد نظارت و ارزيابي هيات هاي استاني، تلاش هاي آنها در تصميم گيري ها منجر به ساماندهي و نظارت كلان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مي شود؛ به دست آمدن اين وضعيت با توجه به رشد كمي فراوان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كار دشواري است و در بحث ساماندهي به برون دادهاي نظارتي نيز احتياج داريم.
وزير علوم با بيان اينكه تكاليف قانوني خود را در قبال ساماندهي آموزش عالي كشور با قاطعيت انجام مي دهيم، گفت: به طور حتم در اين ارتباط نظرات كارشناسي و زحمات هيات هاي نظارت و ارزيابي استاني در نظر خواهد بود.
وي افزود: انجام امور بايد به گونه اي باشد تا نظرات كارشناسي هيات هاي نظارت و ارزيابي به درون سيستم دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي منتقل شوند تا آنها بتوانند با نظارت در عملكردشان، بر نقاط قوت وضعف خود اشراف داشته و در جهت رفع ضعف و تقويت قوت هاي خود بكوشند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر توجه بيشتر به موسسه هاي آموزش عالي كوچك و سعي در ارتقاي كيفي آنها گفت: رئيس مركز نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش عالي كشور تاكيد فراواني بر عملكرد هيات هاي نظارت و ارزيابي استاني دارند و از آنها حمايت هاي زيادي مي كنند. مطمئن باشيد كه زحمات شما تاثير گذار است و تاثيرات آن را به صورت مقطعي مشاهده مي كنيد. به طور مثال در تصميم گيري هاي شوراي گسترش آموزش عالي و يا در رتبه بندي هاي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي اطلاعات ارائه شده شما بسيار موثر است.

وي خطاب به حاضران گفت: در نظارت و ارزيابي ها به درون حركت كنيد و همچنين نگاهي به آينده مراكز آموزش عالي داشته باشيد.
«نوآوري و تغيير در شاخص ها و چارچوب ها در امر نظارت و ارزيابي و تجديدنظرها بايد از اهداف اصلي هيات هاي نظارت و ارزيابي استاني باشد.»

غلامي افزود: نتايج نظارت و ارزيابي بايد قادر باشد برنامه هاي كلان دانشگاه ها را نقد و بررسي كند تا دانشگاه ها با استفاده از نتايج ارزيابي در هزينه ها صرفه جويي كرده و در بازنگري برنامه هايشان از اين نتايج استفاده كنند.

وي درباره ساماندهي زيرنظام هاي آموزش عالي نيز گفت: ممنوعيت پذيرش دانشجو در موسسه هاي وابسته و دستگاه هاي اجرايي، منع پذيرش دانشجو در پژوهشگاه ها و پژوهشكده ها، ساماندهي دانشگاه هاي جامع علمي كاربردي، پيام نور و فني و حرفه اي از جمله اين موارد بوده است.
وزير علوم خطاب به اعضاي حاضران ادامه داد: شما در نظارت و ارزيابي ها مامور به نتيجه نيستيد؛ وظايف تان را به نحو احسن انجام دهيد و مايوس نشويد؛ ما در زمان لازم از نتيجه كار شما بهره مي گيريم.
در ادامه اين نشست، سه پنل تخصصي در حوزه هاي آموزشي، پژوهش و فناوري و فرهنگي و اجتماعي با حضور مديران ستادي اين دفاتر با ارائه سياست هاي اين حوزه ها در وزارت علوم به همراه برنامه پرسش و پاسخ با اعضاي هيات هاي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش عالي استاني برگزار شد.
**9103** 2023

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش