صندوق اميد آذربايجان غربي از 302طرح اشتغال روستايي حمايت كرد

اروميه- ايرنا- مدير صندوق كارآفريني اميد آذربايجان غربي با اشاره به انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات 302 طرح اشتغال روستايي در استان گفت: براي اجراي اين تعداد طرح، 17 ميليارد و 110 ميليون ريال تسهيلات پرداخت شده است.

عليرضا آخوندزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي از خرداد سال جاري آغاز شده است.
وي ادامه داد: در مجموع 401 طرح با 170 ميليارد ريال براي پرداخت تسهيلات به اين صندوق معرفي شده و پيش بيني مي شود تا پايان شهريور ماه جاري پرداخت شود.
وي ادامه داد: حمايت از اشتغال روستايي و توسعه طرح هاي روستا محور از مهمترين برنامه هاي حمايتي اين صندوق در سال جاري است.
آخوندزاده بيان كرد: تسهيلات اشتغال روستايي با نرخ سود 6 درصد حساب و به متقاضيان پرداخت مي شود.
مدير صندوق كارآفريني اميد آذربايجان غربي با اشاره به مبالغ وام‌هاي پرداختي گفت: بيشتر وام هاي پرداختي اين صندق در بخش اشتغال بوده كه براي مشاغل خود اشتغالي 300 ميليون ريال، براي مشاغل خانگي 100 ميليون ريال و براي مشاغل كارفرمايي يك ميليارد ريال تسهيلات با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله پرداخت مي شود.
وي با اشاره به فعاليت صندوق كارآفريني اميد در سطح استان افزود: تمامي شهرستان‌هاي استان به جز شوط داراي شعبات اين صندوق است.
وي افزود: اجراي طرح هاي روستاي بدون بيكار، هر روستا يك طرح، خود اشتغالي، بوم گردي در روستاهاي استان براي استفاده از جاذبه هاي گردشگري و افزايش امرار و معاش روستاييان از اهم اهداف اين صندوق است تا بتواند از مهاجرت روستاييان به شهرها و توسعه حاشيه نشيني جلوگيري كند.
به گزارش ايرنا صندوق كارآفريني اميد، بر اساس رويكرد جديد حمايت ازكسب و كارهاي خرد بازارمحور با روش تامين مالي خرد، وظايف مهم و مغفول مانده اي را در زنجيره حمايت هاي دولتي از توليد در بخش خصوصي بر عهده داشته است.
8135/2093