30 برنامه مشاركتي در حوزه ميراث فرهنگي تربت حيدريه اجرا شد

تربت حيدريه- ايرنا- مدير انجمنهاي ميراث فرهنگي خراسان رضوي گفت: طي نيمه نخست امسال اداره ميراث فرهنگي تربت حيدريه با اجراي 30 برنامه با مشاركت و حضور پررنگ انجمنهاي ميراث فرهنگي به الگوي مناسبي در زمينه بهره گيري از ظرفيت اين انجمنها در استان تبديل شده است.

مهدي عليپور محمديه روز چهارشنبه در جريان بازديد از فعاليتهاي اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تربت حيدريه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين اداره با برنامه ريزي هدفمند، تدبير و هماهنگي لازم به خوبي توانسته از ظرفيت انجمنهاي ميراث فرهنگي استفاده و بهره برداري كند.
وي 'مشاركت در مرمت آثار تاريخي، معرفي و حفاظت ميراث مادي و معنوي، شناسايي محوطه هاي تاريخي، برگزاري نمايشگاههاي صنايع دستي، پيگيري ثبت روستاي بسك به عنوان روستاي ملي ابريشم كشي، مستندسازي و عكاسي آثار تاريخي، همكاري در خصوص اعلام گزارش حفاريهاي غيرمجاز و كمك در دستگيري قاچاقچيان و توقيف اشياي تاريخي مسروقه و برگزاري جشنواره هاي گردشگري در روستاها' را از مهمترين فعاليتهاي اداره ميراث فرهنگي تربت حيدريه با محوريت و كمك انجمنهاي ميراث فرهنگي برشمرد.
مدير انجمنهاي ميراث فرهنگي خراسان رضوي گفت: آموزش و فرهنگ سازي عمومي به منظور حفظ و حراست آثار تاريخي نيز امر بسيار مهمي است كه تلاش در اين راستا مي تواند در كاهش صدمات و خسارت به آثار تاريخي و همچنين تقويت و توسعه گردشگري و ترويج صنايع دستي تاثير بسزايي داشته باشد.
21 انجمن ميراث فرهنگي در تربت حيدريه فعاليت دارند.
نخستين انجمن‌ ميراث‌ فرهنگي در ايران سال 1325 در سازمان حفاظت آثار باستاني و در نيشابور شكل گرفت. سال 1364 اساسنامه سازمان ميراث ‌فرهنگي مصوب شد و سال 1373 اساسنامه انجمنهاي ميراث‌ فرهنگي به ‌تصويب شوراي عالي ميراث‌ فرهنگي ‌رسيد.
سال 1395 نيز شوراي ‌عالي ميراث ‌فرهنگي 'اساسنامه انجمنهاي ميراث‌ فرهنگي' را بازنگري و مصوب كرد. بر اين اساس هدف از فعاليت انجمنهاي ميراث ‌فرهنگي زير نظر سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع ‌دستي و گردشگري ايجاد زمينه براي حمايت از ميراث ‌فرهنگي توسط افرادي است كه در استان، شهرستان، روستا و بخش خود مسئوليت دارند.
تاكنون از مجموع 200 اثر تاريخي و گردشگري شناسايي شده در تربت حيدريه 47 بنا و محوطه تاريخي و دو اثر معنوي و ناملموس در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند.
مركز شهرستان 225 هزار نفري تربت حيدريه در فاصله 150 كيلومتري جنوب غربي مشهد واقع است.
6121