بزرگترين شهرك حمل و نقلي كشور لنگ 600 ميليارد نقدينگي است

بندرعباس- ايرنا- مدير اجرايي شهرك حمل و نقل بندرعباس گفت: بزرگترين شهرك حمل و نقلي كشور كه هم اكنون با 80 درصد پيشرفت فيزيكي در غرب بندرعباس در حال احداث است، براي تكميل روند ساخت آن به 600 ميليارد ريال نقدينگي بانكي نياز دارد.

به گزارش ايرنا، سيد محمد حسيني روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: احداث اين شهرك حمل و نقلي از سال 84 با سرمايه گذاري بخش خصوصي درغرب بندر شهيد رجايي آغاز شد اما اكنون اين طرح براي تكميل زير ساخت ها و بخش هاي خدماتي و عمومي نياز به همكاري بانك هاي هرمزگان دارد.
وي بيان داشت: در نشست كارگروهي كه دي ماه سال گذشته به رياست استاندار هرمزگان برگزار شد، براي راه اندازي اين طرح بزرگ در مدت يك سال و نيم نياز به 900 ميليارد ريال نقدينگي بود كه آن را به 600 ميليارد ريال رسانديم.
مدير اجرايي شهرك حمل و نقلي بندرعباس ضمن گلايه مندي از بانك هاي هرمزگان اظهار داشت: از سال گذشته (دي ماه) تاكنون رايزني ها و نشست هاي متعددي با روساي بانك هاي استان صورت گرفته اما هنوز موفق به دريافت هيچ گونه نقدينگي نشده ايم و در واقع مورد بي مهري سيستم بانكي قرار گرفتيم.
حسيني گفت: در صورت تامين اعتبار از سوي بانك ها و راه اندازي شهرك حمل و نقلي بندرعباس، براي 10 هزار و 650 نفر شغل بيمه اي ايجاد مي شود.
وي ضمن قدرداني از استاندار هرمزگان و اداره كل راهداري و حمل و نقل استان در حمايت از اين طرح گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كشور و ايجاد تحريم ها، چاره اي جز ايجاد شغل نداريم تا مردم را اميدوار به زندگي كنيم كه راه اندازي شهرك حمل و نقلي تا حدي مي تواند اين مشكل را برطرف كند اما نياز به همكاري همه دستگاه هاي متولي و بانك ها دارد.
مدير اجرايي شهرك حمل و نقلي بندرعباس گفت: اين شهرك تنها يك پايانه بار نبوده بلكه امكانات متنوع خدماتي و رفاهي همچون مجتمع تجاري، هتل، تعميرگاههاي متعدد، 110 دفتر شركت حمل و نقلي و ديگر موارد مورد نياز نيز در آن پيش بيني شده و امكان تردد 6 هزار كاميون در شبانه روز در نظر گرفته شده است
وي ياد آورشد: هم اكنون 48 دفتر شركت حمل و نقلي در شهرك ياد شده مستقر و بارنامه صادر مي كنند و بقيه شركت ها نيز با 70 تا 80 درصد پيشرفت فيزيكي در حال احداث هستند.

**هزينه 4 هزار ميليارد ريالي بخش خصوصي براي شهرك حمل و نقلي بندرعباس
عضو هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل جاده اي بندرعباس نيز با قدرداني از استاندار هرمزگان گفت: تاكنون 4هزار ميليارد ريال توسط بخش خصوصي براي شهرك حمل و نقلي بندرعباس هزينه شده و در صورت پرداخت 600 ميليارد ريال از سوي بانك هاي هرمزگان اين طرح تا پايان سال به بهره برداري كامل مي رسد.
هادي جوادي افزود: 600 ميليارد ريال تسهيلات ظرف 8 ماه گذشته قرار بود براي روند ساخت اين شهرك از سوي بانك هاي هرمزگان پرداخت شود اما تاكنون هيچ تسهيلاتي دريافت نكرده ايم.
وي بيان داشت: شهرك حمل و نقل بندرعباس بزرگترين شهرك حمل و نقلي كشور است كه توسط بخش خصوصي در غرب بندر شهيد رجايي در حال احداث است.
اين مسوول با اشاره به اين كه حمل و نقل پاشنه آشيل اقتصاد هر كشور است، گفت: اكنون با مديريت مناسب اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده هاي هرمزگان، امنيت در جاده هاي استان حاكم است و سرقت كالا در سال گذشته به صفر رسيده است.
شهرك حمل و نقلي بندرعباس به منظور حل مشكلات ناوگان حمل و نقل عمومي كالا در زميني به وسعت 150 هكتار در مساحت 150 كيلومتر مربع در شمال بندرشهيد رجايي در جاده بندرعباس بندرخمير در حال ساخت است .
7195/6048