77 ميليارد ريال غرامت كشاورزان خراسان جنوبي پرداخت شد

بيرجند - ايرنا - مدير گروه خدمات بيمه كشاورزي خراسان جنوبي گفت: 77 ميليارد و 737 ميليون ريال غرامت بابت خسارت ناشي از بلاياي طبيعي و بيماري هاي دامي به حساب كشاورزان استان واريز شد.

جواد غنچه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از اين ميزان 25 ميليارد و 792 ميليون ريال مربوط به بيمه دام، هفت ميليارد و 750 ميليون ريال مربوط به محصولات زراعي و سه ميليارد و 809 ميليون ريال مربوط به طيور بوده است.
وي گفت: همچنين در بخش دام 11 ميليارد و 875 ميليون ريال خسارت، طيور 22 ميليارد و 904 ميليون ريال و 314 ميليون و 34 ميليون ريال خسارت در سال زراعي 97 - 96 تاييد شده است.
مدير گروه خدمات بيمه كشاورزي خراسان جنوبي اظهار داشت: مجموع غرامت خسارت هاي وارده به بخش كشاورزي استان در سال 95 و 96 تسويه شد به اين صورت كه 80 درصد آن قبل و 20 درصد هفته گذشته به حساب كشاورزان واريز شده است.
غنچه ادامه داد: همچنين هفته گذشته 20 درصد خسارات وارده به محصولات باغي استان نيز واريز شد و كماكان 20 درصد غرامت باغات باقيمانده است.
مدير گروه خدمات بيمه كشاورزي خراسان جنوبي افزود: در حال حاضر ميزان خسارات وارد شده با باغات بادام و زردآلود و محصولات زراعي گندم و كلزا در حال بررسي است.
وي اضافه كرد: همچنين در خصوص خسارات وارده به محصول پسته از نيمه مهرماه آغاز مي شود و همچنين اعتبار بيمه نامه باغات زرشك استان تا 20 آبان ماه است كه بعد از آن ارزيابي نهايي ميزان خسارات به باغات زرشك انجام خواهد شد.
غنچه اظهار داشت: بخش كشاورزي هر ساله با خسارات زيادي از جمله ريسك هاي اقليمي و آب و هوايي، سرمازدگي، خشكسالي، سيل، تگرگ، توفان، تندباد، انواع بيماري هاي دامي و طيور و ساير رو به رو مي شود.
وي با بيان اينكه 70 درصد بيمه گزاران بخش كشاورزي استان ثابت هستند، يادآور شد: همچين 30 درصد ديگر كارگزاران هر ساله كاهش يا تغيير مي كنند.
مدير گروه خدمات بيمه كشاورزي خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر بيمه باغات، در حال توسعه، بيمه دام نسبت به سال قبل روند نزولي داشته و بيمه زراعت نيز در حال كاهش است.
وي فراهم كردن بستر آرامش و امنيت خاطر را از جمله اهداف بيمه كشاورزي دانست و تاكيد كرد: متوليان بخش كشاورزي بايد بيش از گذشته در راستاي فرهنگ سازي بيمه در اين بخش تلاش كنند.
7557 * 6054