كنوانسیون خزر زیان های قرارداد 1921 را رفع كرد

تهران - ایرنا - كارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر زیان های قرارداد 1921 را رفع و فرصت سازی كرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «سید رسول موسوی» روز دوشنبه در نشست تخصصی كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گسترش همكاری های خزر افزود: این كنوانسیون در موضوع امنیت قدم های بسیار بلندی برداشت و در تامین امنیت ایران تاثیر بسیاری دارد.
وی به بحث های سیاسی درمورد این كنوانسیون اشاره كرد و یادآور شد: در بسیاری از محافل و جلسات بیش از آن كه درمورد كنوانسیون صحبت شود در موضوع ابعاد سیاسی آن بحث می شود.
كارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه تصریح كرد: برخی می گویند چرا این كنوانسیون در زمان كنونی مطرح شده، زیرا در شرایط خاص سیاسی با غرب و آمریكا قرار داریم. در حالی كه كنوانسیون از یك سال گذشته مطرح بوده و جمع بندی آن صورت گرفته؛ حتی در محافل دانشگاهی هم موضوعاتی در این زمینه مطرح شد.
موسوی ادامه داد: این كنوانسیون چه در ارتباط با محتوا و چه در ارتباط با زمان مانع تعادل استراتژیك نشده است؛ در شرایط كنونی نگرش ما نباید توازن استراتژیك به سمت غرب باشد و باید بر خلاف گذشته عمل كرده و از توازن استراتژیك به سمت غرب جلوگیری كنیم.
وی افزود: عقل سیاسی حكم می كند كه این اقدام رخ دهد، بنده خود رویكرد نگاه به شرق را بعنوان توازن استراتژیك ایران می دانم و این نگاه صرفا همكاری با روسیه نیست بلكه هند، چین و آمریكای لاتین را هم در بر می گیرد.
كارشناس ارشد مركز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه یادآور شد: عده ای می گویند در این كنوانسیون ما یك سری امتیازات در مورد قرارداد 1921 از دست دادیم در حالی كه از نظر ما كنوانسیون خزر زیان های این قرارداد را رفع و فرصت سازی كرد.
موسوی خاطرنشان كرد: عده ای قرارداد 1921 را تنها قرارداد میان ایران و روسیه می دانند در حالی كه در همان سال مسكو قراردادهایی با همین محتوا با كشورهای دیگر امضا كرد و امضای این قراردادها و امتیازاتی كه روسیه یا شوروی سابق داد برای این بود كه در كشورهای اطرافش گروه هایی علیه اش فعالیت نكنند.
وی تاكید كرد: قرارداد 1921 تهدید امنیت ملی ایران بود چون به روسیه اجازه می دادیم هر وقت در این كشور احساس خطر كرد، نیروهای خود را وارد كند كه در این زمینه اصلاحاتی در كنوانسیون انجام شد.
كارشناس ارشد مركز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه ادامه داد: در بحث امنیت یكی از موارد روشن كنوانسیون خزر گذر از سلسله محدودیت های قرارداد 1921 است.
موسوی همچنین گفت: بر اساس كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر فضای جدید امنیتی ایجاد می شود كه عملا فرصت جدیدی برای همكاری های امنیتی فراهم می كند.
وی اظهار داشت: عملا شاهد هستیم كه روس ها ساز و كار امنیتی شمال خزر و ایران ساز و كار امنیتی جنوب خزر را تنظیم می كند.
این كارشناس با بیان این كه این كنوانسیون برای ایران فرصت زیادی را ایجاد می كند، گفت: در ماده 3 این كنوانسیون ریزترین موضوعات امنیتی تعیین تكلیف شده است، همچنین در ماده ای دیگر از این كنوانسیون، حق دسترسی به آب های آزاد از طریق دریای خزر به رسمیت شناخته شده است.
موسوی گفت: حق تاریخی ما در دریای خزر است، اما باید هم در رویه و هم در اسناد اعمال كرد ولی هنوز رویه های ما ناقص است.
وی تصریح كرد: ما نیاز به یك بسته مذاكراتی داریم كه خط مبدا، تحدید حدود و منابع انرژی در آن ذكر شود و باید این بسته بر اساس واقعیت ها و نه بر اساس آرزوهای ما شكل بگیرد.

**جناح های سیاسی از موضوع خزر در رقابت های سیاسی استفاده می كنند
مجتبی دمیرچی لو سفیر پیشین ایران در قزاقستان نیز در این نشست تخصصی گفت: بر اساس مطالعاتی انجام شده ، توجه به موضوع خزر امروز متناسب با تحولات مربوط به آن انجام می شود، بدین صورت كه در مقاطع حساس این موضوع بیشتر بروز پیدا می كند.
وی ادامه داد: نوع تعابیری كه برای پرداختن به موضوع استفاده می شود، عمدتا منفی، هشدارگونه و با لحن انتقادی است.
سفیر پیشین ایران در قزاقستان افزود: برخی از جریان های مخالف نظام برای زیر سوال بردن مشروعیت و كارایی ایران موضوع خزر را پیش می كشند و القا می كنند كه رژیم گذشته توانسته بود 50 درصد خزر را بگیرد ولی ایران از دست داده است.
دمیرچی لو گفت: جناح های سیاسی از موضوع خزر در رقابت های سیاسی استفاده می كنند.
به گزارش ایرنا، نشست تخصصی كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گسترش همكاری های خزر امروز با حضور شماری از سفرا، معاونان كنونی و پیشین وزارت امور خارجه و كارشناسان مسائل بین الملل و صاحبنظر در امور خزر در مركز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.
مجید صابر سفیر جدید ایران در قزاقستان، سید رسول موسوی كارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، عباس ملكی معاون پیشین وزارت امور خارجه، رضا نظرآهاری سفیر پیشین ایران در ژاپن، ابراهیم رحیم پور معاون پیشین وزیر امور خارجه و محمد كاظم سجادپور رییس مركز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه سخنرانان این نشست تخصصی بودند.
سیام*9121*9402*9314*1336