محوطه استقراري ايلام ميانه در لرستان از نابودي نجات يافت

تهران- ايرنا- رييس هيأت باستان شناسي «كني جوني» كوهدشت لرستان گفت: سفال هاي كشف شده در تعيين عرصه و حريم اين محوطه كه به منظور نجات از تخريب هاي بيشتر انجام شد نشان داد اين محوطه استقراري از دوره ايلام ميانه است.

به گزارش روز يكشنبه گروه فرهنگي ايرنا از پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، حمزه قبادي زاده، شخم ساليانه سطح محوطه «كني جوني» كوهدشت به منظور كشاورزي و حفريات غير مجاز را سبب تخريب هاي شديد در سطح محوطه اعلام كرد.
او افزود: ضرورت ارائه ضوابط حفاظتي به منظور پيشگيري از صدمات بيشتر سبب شد كه برنامه گمانه زني به منظور تعيين عرصه و پيشنهاد حريم اين تپه در دستور كار اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان قرار گيرد.
اين دانشجوي دكتراي باستان شناسي گرايش دوره تاريخي دانشگاه تهران اظهار داشت: كار گمانه زني در اين محوطه با حفر 30 گمانه به پايان رسيد و منجر به تعيين و پيشنهاد حدود معيني به عنوان عرصه حقيقي و حريم حفاظتي محوطه شد.
قبادي زاده، از جمله مهمترين يافته هاي فرهنگي كه در اين پژوهش به دست آمده را سفال و چند قطعه آجر شكسته ساده نوشته دار اعلام كرد و گفت: مطالعه سفال ها و همچنين تكه آجرهاي كتيبه دار نشان مي دهد كه محوطه استقراري از دوره ايلام ميانه بوده است.
سرپرست هيأت باستان شناسي افزود: مطالعه آجرهاي كتيبه دار كشف شده در اين محوطه مي تواند در آينده پاسخگوي بسياري از پرسش هاي محققين درمورد مطالعات مربوط به دوره ايلام و بخصوص حضور ايلاميان در زاگرس مركزي و استان لرستان باشد.
او با بيان اينكه با تعيين عرصه و حريم محوطه كني جوني انتظار مي رود كه از تخريب هر چه بيشتر محوطه جلوگيري شود تصريح كرد: تخريب هاي ناشي از كشاورزي بي رويه در سطح محوطه، كانال هاي زهكشي براي آبياري و حفاري قاچاق مهمترين عوامل تهديد كننده محوطه هستند.
اين باستان شناس ،با اشاره به قرار داشتن اين محوطه در 5 كيلومتري شهرستان كوهدشت استان لرستان افزود: محوطه كني جوني داراي زيرساخت طبيعي به شكل بيضي و طول 92 متر در جهت شمالي- جنوبي و عرض 75 متر در جهت غربي – شرقي است.
قادي زاده در پايان ابراز اميدواري كرد با انجام اين پروژه از تخريب هاي دامنه دار و بي رويه محوطه جلوگيري شود.
تعيين عرصه و حريم محوطه كني جوني كوهدشت لرستان با مجوز رياست پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شد.
فراهنگ**3079** 1701

سرخط اخبار فرهنگ