تهديد به بمب گذاري هواپيماي روسي را مجبور به بازگشت كرد

تهران-ايرنا- به گفته مقامات امنيتي روسيه، هواپيماي يكي از خطوط هوايي مسكو بعد از تهديد يك مرد تاجيك به انفجار بمب داخل هواپيما مجبور به بازگشت به فرودگاه اين شهر شد.

به گزارش خبرگزاري آكي پرس، پس از بازگشت پرواز ياد شده به فرودگاه مسكو، پليس فرد بمب گذار با نام داولاتكام را بازداشت كرد.
براساس اين گزارش، مرد تاجيكستاني بعد از درگيري با خدمه پرواز با فرياد همه مسافران را تهديد به داشتن بمب و منفجر نمودن خود در داخل هواپيما كرد.
پدر مرد تاجيكستاني بازداشت شده در گفت وگو با خبرگزاري تاجيكستان گفت، داولاتكام براي گرفتن پاسپورت روسي به شهر مسكو سفر مي كرد اما از دو هفته قبل از ناراحتي عصبي رنج مي برد.
به گفته پدر داولاتكام، وي پس از تهديد به بمب گذاري بشدت مورد ضرب و شتم نيروهاي امنيتي قرار گرفته و هم اكنون هيچيك از بستگان وي از محل نگهداري و بازداشتش خبر ندارند.
آساق**ع.ه**1337