سمن ها در حوزه فرهنگسازی حفظ محیط زیست كمك كنند

همدان- ایرنا- مدیركل حفاظت محیط زیست همدان گفت: سازمان های مردم نهاد نقش مطالبه گری خود را در راستای كمك به فرهنگسازی حفظ محیط زیست داشته باشند.

به گزارش ایرنا، عادل عربی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی با اعضای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی بر آمادگی این اداره كل به منظور ارائه آموزش های لازم به اعضای این سازمان ها تاكید كرد.
وی اضافه كرد: این اداره كل آمادگی استفاده از ظرفیت تصمیم سازی سازمان های مردم نهاد محیط زیستی را دارد و به این منظور جلسات مشترك با اعضای این سازمان ها تداوم می یابد.
مدیركل حفاظت محیط زیست همدان ادامه داد: سازمان های مردم نهاد محیط زیستی از طریق ارائه طرح های سازنده و تاثیرگذار، نظر مشورتی در حوزه محیط زیست ارائه دهند.
عربی با بیان اینكه از تخصصی شدن سازمان های مردم نهاد محیط زیستی حمایت می كنیم، افزود: این اداره كل آمادگی حمایت معنوی از سازمان های مردم نهاد را دارد.
وی اضافه كرد: سازمان های مردم نهاد، مردم و دیگر ارگان های متولی را در جریان اقدامات و فعالیت های خود قرار دهند.
عربی گفت: سمن ها با ارائه طرح های ابتكاری در راستای آموزش و فرهنگسازی محیط زیستی بتوانند همراهی و مشاركت فكری، مالی و فیزیكی اقشار مختلف را جلب كنند.
421 سمن در استان همدان فعال است.
7526/2090