ايجاد اشتغال مزيت مهم مناطق ويژه اقتصادي است

بيرجند - ايرنا - رئيس منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي يكي از مزيت هاي اين منطقه را ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري براي اتباع خارجي دانست و گفت: همچنين مزيت معافيت هاي مالياتي 13 ساله نشان مي دهد دولتمردان نگاه خاصي به اين استان دارند.

به گزارش ايرنا مرتضي صفدري زاده روز دوشنبه در بازديد والي فراه افغانستان و هيات همراه از منطقه ويژه اقتصادي بيرجند اظهار داشت: همجواري با كشور افغانستان يك مزيت نسبي براي خراسان جنوبي است كه مي توان به عنوان يك فرصت از آن استفاده كرد.
وي افزود: تمام همت منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي صادرات بهتر، بيشتر و با كيفيت تر با سرويس و خدمات بهتر به افغانستان داشته باشد.
رئيس منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي بيان كرد: منطقه ويژه اقتصادي بر اساس قانون مجلس شوراي اسلامي ايران و تاكيد هيات وزيران با هدف ارتقاي سطح مبادلات بين المللي، ايجاد فضاي كسب و كار و ايجاد فضاي تجاري با ويژگي ها و امتيازات منحصر به فرد تاسيس شده است.
وي عنوان كرد: در قانون تشخيص و اداره مناطق ويژه اقتصادي ايران قانونگذار با توجه به كاستي هايي كه در امر سرمايه گذاري اقتصادي، توليدي، تجاري و خدماتي بوده تمام موانع و مشكلات را بر مسير سرمايه گذار حذف كرده است به نحوي كه بتواند تمام فعاليت ها، سرمايه گذاري ها، اقدامات تجاري و اقتصادي با سهولت بيشتر و با هدف ارتباطات بين المللي ايجاد كند.
صفدري زاده يادآور شد: محدوده محصور شده مناطق ويژه اقتصادي خارج از سرزمين اصلي محسوب شده و قوانين گمركي حاكم بر سرزمين اصلي بر مناطق ويژه حاكم نيست و بر اساس قوانين گمركي است.
وي افزود: نگاه جريان يكسويه صادرات مورد نظر اين منطقه نيست و زيرساخت هاي لازم را فراهم كرده ايم تا بتوانيم بخشي از كالاي توليدي افغانستان به ويژه ولايت فراه را به ايران وارد و به ساير كشورها صادر كنيم.
رئيس منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي ادامه داد: همچنين براي ساير امكانات استان فراه به ويژه در بخش كشاورزي با توجه به نبود زيرساخت هاي جمع آوري، نگهداري و انتقال آن منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي ظرفيت مناسبي است.
وي اظهار داشت: با توجه به شرايط حاكم در منطقه ويژه اقتصادي و بروكراسي هايي كه در خصوص اخذ مجوز فعاليت هاي اقتصادي به ويژه براي اتباع افغاني است اما ما در استان اين اختيار را داريم تا تمام مراحل اخذ مجوز را در كمتر از 48 ساعت در اختيار تجار يا سرمايه گذار داخلي و خارجي قرار دهيم.

** ايران ميزبان مناسبي براي سرمايه گذاران خارجي
صفدري زاده گفت: با توجه به كشورهاي سرمايه پذير افغانستان، اكنون ايران شرايط خوبي دارد تا پذيرنده و ميزبان مناسبي براي سرمايه گذاران خارجي باشد.
وي عنوان كرد: با توجه به اشتركات مذهبي، زباني، فرهنگي و ارتباطات بلند مدت با كشور افغانستان اين افتخار را داريم كه براي سرمايه گذاري ميزبان خوبي براي اين كشور باشيم.
رئيس منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي اظهار داشت: اين امكان وجود دارد كه با توجه به تضمين بازار كالاهاي توليدي در منطقه ويژه اقتصادي سودهايي را براي سرمايه گذاران افغان در نظر بگيريم.
وي افزود: منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي علاوه بر فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري با همكاري سازمان صنعتي ايران مي تواند خدمات آموزشي و مديريتي و نكات علمي مورد نياز سرمايه گذار را براي ايجاد بنگاه اقتصادي تحت برند دانشگاهي فرانسه ارايه دهد.
صفدري زاده تاكيد كرد: منطقه ويژه اقتصادي ماهيرود هم به عنوان يك بندر خشك در ايران نقش ايفا مي كند كه با وجود آن حجم مبادلات تجاري تاثير مثبتي داشته و مي تواند بازويي براي افغانستان و بندر ابونصر فراهي باشد.
وي يادآور شد: تمام خدمات مورد نياز سرمايه گذاران داخلي و خارجي در منطقه ماهيرود فراهم شده يا به زودي تكميل مي شود كه نويد خوبي براي تجار افغانستان است.
7557 * 6054