دويچه وله:جبهه واحد اروپايي دربرابر ترامپ تشكيل شده است

تهران - ايرنا - پايگاه خبري دويچه وله آلمان با اشاره به مواضع وزير امورخارجه اين كشور از تشكيل جبهه واحد اروپايي در برابر رئيس جمهوري آمريكا خبر داد.

به گزارش ايرنا، دويچه وله در گزارشي تحليلي با عنوان 'استراتژي جديد آلمان براي برخورد با دونالد ترامپ' نوشت: مناسبات آلمان با آمريكا همواره يك رابطه دوستي نزديك بوده است اما در دوره رياست جمهوري ترامپ، اين روابط به هر چيزي شبيه است، جز دوستي نزديك.
«هايكو ماس» وزير امورخارجه آلمان خواستار يك 'رابطه متوازن' به عنوان وزنه تعادلي در برابر آمريكا شده است.
ماس در مقام وزير امورخارجه آلمان در پنج ماه گذشته شاهد و ناظر سياست هاي ترامپ بوده و اكنون به خروج آمريكا از توافق هاي مهم، خسارت به منافع آلمان و همچنين به اتهام ها، حملات و دروغ هاي ترامپ واكنش نشان داده است.
ماس يادداشتي براي روزنامه 'هندلزبلات' با عنوان 'به آمريكا اجازه نمي دهيم از بالاي سر ما عبور كند'، درباره بازتنظيم مناسبات فراآتلانتيكي نوشته است؛ ماس مي داند كه آمريكا تا چه حد براي آلمان داراي اهميت بوده و خواهد بود اما در عين حال از 'عبور از خطوط قرمز' سخن مي گويد.
وزير امور خارجه آلمان اعتقاد دارد اروپا بايد در موقعيتي باشد كه وزنه اي تعادلي در برابر آمريكا تشكيل دهد و با حق حاكميت خود عمل كند. 'اروپاي متحد' چيزي است كه ماس در رويارويي با 'عقب نشيني آمريكا' مطرح مي كند.
'يان تشو' كارشناس انديشكده آمريكايي 'صندوق جرمن مارشال' اين يادداشت وزير امورخارجه آلمان را 'فراخواني براي موفقيت پروژه اروپايي و قرار دادن اروپا روي نقشه' مي داند.
وزير امورخارجه آلمان خواستار تاسيس اتحاديه دفاعي و امنيتي اروپايي به منظور بهبود موقعيت راهبردي اروپا شده است. ماس بر اين باور است كه افزايش هزينه هاي نظامي آلمان تنها 'به عنوان يك پروژه اروپايي براي آينده' معقول است. تا زماني كه اين اتفاق روي دهد، ماس اتحاديه اروپا را پايگاهي براي نظم مبتني بر مقررات مي داند كه توافق هايي مانند توافق آب و هوايي، سازمان تجارت جهاني و قطعنامه هاي سازمان ملل پايبند است.
در حالي كه آمريكا بطور فزاينده اي به عنوان يك شريك قابل اعتماد از دسترس خارج مي شود، ماس خواستار همكاري نزديكتر با كشورهاي همفكر مانند كانادا، ژاپن يا كره جنوبي و ايجاد يك 'ائتلاف چندجانبه و شبكه اي از متحدان متعهد به پايبندي به مقررات' است.

**ايجاد جبهه اي در برابر ترامپ
وزير امورخارجه آلمان تاكيد مي كند كه هيچ كشوري از اين ائتلاف حذف نمي شود و درها به روي همه از جمله آمريكا باز است. با اين وجود، يان تشو ايجاد چنين ائتلافي را به معني 'تشكيل جبهه اي در برابر ترامپ در سطحي غيررسمي' تفسير مي كند. همچنين 'اميد نوري پور' كارشناس سياست خارجي حزب سبز آلمان اين موضوع را به معني 'آگاهي كشورهاي طرفدار چندجانبه گرايي از لزوم همكاري تعبير مي كند كه اين همكاري تا حدي در برابر آمريكا و تا حدي بدون آمريكا است'.
ماس توضيح مي دهد كه اروپا چگونه مي تواند از منافع خود در برابر حملات ترامپ دفاع كند. براي وزير امورخارجه آلمان، خروج يكجانبه ترامپ از توافق هسته اي با ايران به معني 'عبور از يك خط قرمز' است. ترامپ يك توافق بين المللي با هدف امن تر ساختن منطقه را با نظام تحريم هاي آمريكا جايگزين كرد. ماس تاكيد مي كند: اروپا بايد يك وزنه تعادلي در برابر آمريكا ايجاد كند اگرچه كه ممكن است كار دشواري باشد.
ماس همچنين پيشنهاد مي كند كه به منظور تداوم فعاليت هاي اقتصادي ايران و ضربه نخوردن شركت هاي اروپايي از تحريم هاي آمريكا، كانال هاي پرداختي مستقل از آمريكا ايجاد شود. وزير امورخارجه آلمان همچنين خواستار جايگزين هايي براي نظام انتقال و پرداخت مالي 'سوييفت' شده است. اين پيشنهادها از نظر يان تشو ، يك ضربه واقعي و حمله اي مضاعف به سياست هاي ترامپ است. اين كارشناس موسسه جرمن مارشال تاكيد مي كند: هرچند ايجاد نظام پرداخت مالي ديگر دشوار است و دشوار مي توان سيستم سوئيفت را از ميان برداشت اما چنين اقداماتي به معني حمله اي جدي به استيلاي آمريكا بر بخش مالي است.
وي در همين ارتباط خاطرنشان مي كند كه هرگونه احتمالي براي نگاه داشتن ايران در نظام مالي به معني جبهه اي در برابر تحريم هاي ترامپ خواهد بود.
اميد نوري پور عضو پارلمان آلمان بر اين اعتقاد است كه ايجاد يك وزنه تعادلي در مناقشه بر سر توافق هسته اي با ايران كار درستي است. وي مي گويد: كاري كه ما انجام مي دهيم، تلاش براي نجات برجام و جلوگيري از هسته اي شدن محيط پيراموني ما در خاورميانه است.

**جدايي و دوري اروپا و آمريكا
هايكو ماس وزير امورخارجه آلمان خاطرنشان مي كند كه آمريكا و اروپا از سال ها پيش در حال دور شدن از يكديگر بوده اند. وي در اين زمينه مي نويسد: همپوشاني ارزش ها و منافعي كه به رابطه ما شكل مي داد در حال كاهش است. نوري پور در اين مساله ابراز ترديد مي كند و مي گويد: هر چند ترامپ يك مشكل است اما 'عمق مشاركت ارزش ها هنوز وجود دارد'. وي خاطرنشان مي كند كه مردم باراك اوباما را دوست داشتند.
'يورگن هاردت' سخنگوي سياست خارجي گروه حزبي احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي در پارلمان آلمان بر اين اعتقاد است كه تحليل و ديدگاه هايكو ماس بيش از حد بدبينانه است.
وي مي گويد: درست است كه برخي چيزها در رابطه ميان آلمان و آمريكا تغيير كرده است اما مناقشه با آمريكا به عنوان نمونه بر سر تعرفه خودرو مي تواند چشمان ترامپ را باز كند و قدرت مناسبات فراآتلانتيكي را به او يادآوري كند.
اما به هر روي، وزيران، صدر اعظم و مخالفان دولت آلمان همگي در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه رابطه با آمريكا نمي تواند 'به روال عادي گذشته' باشد. اما مخالفان دولت در اين زمينه ترديد دارند كه ماس بتواند راهبرد خود را اجرا كند. به عنوان نمونه، 'هلاين ارويم زومر' از سياستمداران حزب چپ آلمان از درخواست ماس براي استقلال سياسي بيشتر در برابر آمريكا استقبال مي كند اما به دويچه وله مي گويد كه به اعتقاد او مركل در نهايت ماس را به اطاعت فرا مي خواند.
تشو كارشناس انديشكده نيز پيشنهادهاي ماس را بلندپروازانه مي داند اما ترديد دارد كه اروپا بتواند به سرعت به يك جايگزين راهبردي به جاي آمريكا تبديل شود. وي مي گويد: اروپا در زمينه دفاعي به سادگي ابزارهاي لازم براي اين كار را ندارد اما ما مي توانيم يك وزنه تعادلي حسن نيت باشيم. اروپا براي اينكه از لحاظ راهبردي به جلو حركت كند بايد توانايي نظامي خود را گسترش دهد، يورو را از لحاظ سياسي تقويت كند و سياست مهاجرتي را روشن سازد.
اين پرسش همچنان باقي است كه پيشنهادهاي ماس در آن سوي اقيانوس اطلس چگونه دريافت خواهد شد. اميد نوري پور اعتقاد دارد كه حاميان ترامپ تحريك خواهند شد اما آمريكايي هاي ليبرال اين پيشنهادات وزير خارجه آلمان را تاييد اين مساله مي دانند كه ترامپ در حال نابود كردن خيلي چيزها است.
به هر روي هايكو ماس قصد ندارد صرفا به انتظار پايان دوره رياست جمهوري ترامپ بنشيند.
اروپام**1078**2040

سرخط اخبار جهان