فرماندار آستارا لايروبي آب بندان ها را خواستار شد

آستارا - ايرنا - فرماندار آستارا گفت: لايروبي آب بندان ها با هدف افزايش ذخيره آب كشاورزي ضروري است و دستگاه هاي متولي بايد با همكاري شركت آب منطقه اي به آن اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، يونس رنجكش روز پنجشنبه در جلسه كميته تخصيص آب در فرمانداري آستارا افزود: با لايروبي آب بندان هاي استيل، ويرموني و دربند ظرفيت اين پهنه هاي آبي افزايش خواهد يافت تا در ايام كم بارش سال براي آبياري زمينهاي كشاورزي مشكلي ايجاد نشود.
وي بيان كرد: از 11 پهنه آب بندان با 200 هكتار مساحت براي آبياري 750 هكتار اراضي كشاورزي، پرورش ماهي و مقاصد گردشگري استفاده مي شود.
وي ادامه داد: گل و لاي آب بندان ها قابليت استفاده در طرح هاي عمراني را دارد و دستگاه هاي اجرايي علاوه بر كاهش چالش كمبود آب، بايد شاليكاران را به بيمه محصولات كشاورزي و كشاورزان را به مصرف بهينه آب توصيه كنند.
رنجكش گفت: آستارا از شرايط جغرافيايي و اقليمي خاص برخوردار است و بايد از رودخانه ها، آب بندان ها و چاه هاي آن براي مصارف كشاورزي به درستي استفاده شود.
وي تصريح كرد: مسئولان و كشاورزان در كنار يكديگر با اتخاذ روش هاي صحيح و هماهنگي هاي لازم، خسارات احتمالي حوزه كشاورزي را مديريت و جبران كنند.
مدير شركت آب و فاضلاب روستايي آستارا نيز در اين جلسه گفت: حدود 9 هزار خانوار در روستاهاي اين شهرستان از نعمت آب آشاميدني سالم برخوردار هستند و تاسيسات آبرساني بيشتر روستاها فرسوده است.
محمد غزنويان افزود: 2 هزار و 150 دستگاه كنتور آب در روستاهاي آستارا خراب و غيرقابل استفاده است و راه اندازي كنتورهاي جديد نيازمند 6 ميليارد و 750 ميليون ريال اعتبار است.
وي ادامه داد: استفاده از كنتورهاي فرسوده و خراب باعث هدررفت آب مي شود و اميدواريم با اختصاص اعتبار لازم، به تعويض آنها و حفظ منابع آب اقدام شود.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در 2 بخش و 62 روستا در منتهي اليه غرب استان گيلان واقع شده و داراي پنج رشته رودخانه و 11 پهنه آب بندان است.
7105 / 7124 /6030