رشد 16 درصدی صادرات فولاد خام در چهارماهه امسال

تهران- ایرنا- بررسی عملكرد فولادسازان عمده در چهارماهه نخست امسال نشان می دهد میزان صادرات فولاد میانی (خام) با رشد 16 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به 2 میلیون و 487 هزار تن رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جداول آماری انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران منتشر شده و حاكی از این است كه از فروردین تا پایان تیرماه پارسال 2 میلیون و 138 هزار تن فولاد میانی صادر شده بود.
در چهارماه نخست امسال 16 هزار تن فولاد میانی وارد شد كه در مقایسه با واردات 6 هزار تنی چهار ماهه نخست پارسال رشد 167 درصدی داشت.
مجموع صادرات كل محصولات فولادی در چهار ماهه ابتدایی امسال به 898 هزار تن رسید كه نسبت به رقم 414 هزار تن عملكرد چهارماهه آغازین سال 96 رشد 117 درصدی را نشان داد.
بررسی آمار محصولات فولادی وارداتی در چهار ماهه نخست 1397 نشان دهنده كاهش 51 درصدی در این زمینه است و به میزان 370 هزار تن بود، درحالی كه مدت مشابه پارسال 761 هزار تن محصولات فولادی وارد كشور شده بود.
بیشترین صادرات در دوره این گزارش در بخش محصولات فولادی به ترتیب ورق گرم، میلگرد و تیرآهن بود كه 342، 402 و 66 هزارتن به بازارهای هدف انتقال یافت.
صادرات ورق گرم در چهار ماهه امسال با 342 هزار تن در مقایسه با دوره مشابه در سال 96 كه 87 هزار تن بود، رشد 293 درصدی را ثبت كرد .
ورق گرم وارداتی در دوره این گزارش نیز 105 هزار تن بود و نسبت به عملكرد در چهارماهه نخست پارسال كه 374 هزار تن بود، بالغ بر 72 درصد كاهش دارد.
صدور 402 هزار تن میلگرد در چهار ماه 97 در مقایسه با صادرات 217 هزار تنی مدت مشابه پارسال، افزایش 85 درصدی را نشان می دهد .
میزان واردات میلگرد در مدت این گزارش نیز 48 درصد در مقایسه با عملكرد دوره مشابه سال گذشته كاهش دارد و 16 هزار تن امسال در برابر 31 هزار تن سال 96 به ثبت رسیده است .
برپایه جداول آماری یاد شده، در چهارماه امسال، صادرات تیرآهن به 66 هزار تن رسید و نسبت به عملكرد دوره مشابه پارسال كه 65 هزار تن بود، رشد 2 درصدی دارد.
براساس داده های این گزارش، فروردین ماه تا پایان تیر 97 بالغ بر 9 هزار تن تیرآهن وارد كشور شده و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل كه 15 هزار تن بود، افت 40 درصدی را نشان می دهد.
پارسال با ظرفیت حدود 30 میلیون تن در مجموع واحد های فولاد سازی كشور، میزان تولید فولاد میانی به رقم 21.8 میلیون تن رسید و انتظار می رود امسال از رقم 24 میلیون تن تولید فراتر رود.
در چهار ماه امسال میزان شمش های فولادی «بیلت و بلوم» و «اسلب» صادراتی به ترتیب یك میلیون و 266 هزار تن و یك میلیون و 221 هزار تن بود كه در مقایسه با دوره مشابه پارسال كه به ترتیب 939 هزار تن و یك میلیون و 199 هزار تن بود، به ترتیب 35 و 2 درصد افزایش نشان می دهد.
واردات «بیلت و بلوم » در دوره این گزارش 15 هزار تن شد و نسبت به مدت مشابه در سال 96 كه پنج هزار تن بود، رشد 200 درصدی دارد، اما میزان اسلب وارداتی در چهارماه امسال بدون تغییر در مقایسه با مدت مشابه پارسال برابر با یك هزار تن ثبت شده است .
آمار ثبت شده در جداول مربوطه نشان می دهد كه در چهارماه ابتدایی امسال 285 هزار تن آهن اسفنجی صادر شد كه نسبت به رقم 304 هزار تن صادرات مدت مشابه سال گذشته افت 6 درصدی دارد.
در چهارماهه امسال و نیز مدت مشابه سال گذشته، واردات آهن اسفنجی ثبت نشده است.
پارسال حدود 9 میلیون تن فولاد از كشورمان راهی بازارهای هدف صادراتی شد كه برای نخستین بار در این زمینه ركورد زده شد .
برپایه آمار انجمن جهانی فولاد، ایران سیزدهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و در افق 1404 با دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی در این بخش و تولید بیش از 50 میلیون تن انتظار می رود به جایگاه هفتم جهانی برسد .

اقتصام*1559*1961*