تكميل سامانه فاضلاب ماكو نيازمند 680 ميليارد ريال اعتبار است

اروميه- ايرنا- مدير امور آب و فاضلاب ماكو گفت: تكميل سامانه فاضلاب اين شهرستان به 680 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.

يعقوب حسين نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: در صورت تخصيص اين ميزان اعتبار، سامانه فاضلاب در اين شهرستان تا پايان سال آينده به بهره برداري مي رسد.
وي اضافه كرد: اين سامانه از سال 1376 آغاز شده ولي در اين مدت، به علت اختصاص نيافتن اعتبار مناسب، ناتمام مانده است.
وي بيان كرد: از 105 كيلومتر شبكه فاضلاب در ماكو، 31 كيلومتر به اجرا درآمده و براي اجراي 74 كيلومتر باقي مانده در قالب اين طرح 370 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
مدير امور آب و فاضلاب ماكو ادامه داد: تصفيه خانه فاضلاب اين شهرستان نيز با 28 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجرا بوده و براي تكميل اين تصفيه خانه 120 ميليارد ريال اعتبار بايد در نظر گرفته شود.
حسين نژاد افزود: طرح تصفيه خانه فاضلاب ماكو با فرآيند SBR / لجن فعال با هوادهي ممتد/ در 2 مدول احداث مي شود.
وي اضافه كرد: در كنار تامين اعتبار، بازگشايي جاده ساحلي و تعريض خيابان امام از مهمترين ملزومات اجراي اين پروژه به شمار مي رود.
به گزارش ايرنا، در حال حاضر 100 درصد جمعيت شهري آذربايجان غربي تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شهري در حوزه آب و بيش از دو سوم اين جمعيت نيز در حوزه جمع آوري فاضلاب تحت پوشش اين شركت قرار دارند.
شهرستان ماكو از جمله شهرهايي است كه احداث سامانه فاضلاب در آن، ضروري به نظر مي رسد.
2093/7132

سرخط اخبار استان‌ها