ايران در نيم قرن گذشته 2ميليون هكتار جنگل بياباني ايجاد كرد

تهران- ايرنا- مديركل دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور اعلام كرد: در پنج دهه گذشته با هدف بيابان زدايي و تثبيت شن هاي روان، 2 ميليون هكتار جنگل هاي دست كاشت بياباني در كشور ايجاد شد.

به گزارش دوشنبه تارنماي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، «فرهاد سرداري» افزود: ايران در كمربند خشك و فراخشك قرار دارد و كشورهايي با اين مختصات به طور طبيعي با چالش بيابان زايي روبرويند.
سرداري ادامه داد: موضوع گرد و غبار دلمشغولي كنوني سازمان جنگل هاست كه مشكلات زيادي براي منابع زيستي، اقتصادي و اجتماعي و تاسيسات زيربنايي استان هاي بياباني كشور ايجاد كرده است.
به گفته وي، براي مقابله با پديده بيابان زايي، اقدام هايي مانند شناسايي مناطق بحراني و تثبيت شن هاي روان از طريق مالچ پاشي و كاشت نهال دنبال مي شود.
وي استان‌هاي خوزستان، كرمان و سيستان و بلوچستان را از استان هاي بحراني بياباني نام برد كه به شدت تحت تاثير پديده گرد و غبار قرار گرفته و ميزان فرسايش بادي در اين مناطق بسيار بالاست.
به گفته سرداري، 20 استان كشور دچار مساله بيابان زايي است و بيش از 20 ميليون هكتار از زمين هاي كشور تحت تاثير فرسايش بادي و هفت ميليون و 700 هزار هكتار در رديف كانون هاي بحراني قرار دارد.
«سازمان جنگل ها با همكاري سازمان هاي بين المللي طرح هايي مانند 'ترسيب كربن' را در استان خراسان جنوبي دنبال مي كند».
براساس آمارها مساحت كل منابع طبيعي كشور 134 ميليون هكتار معادل بيش از 82 درصد مساحت كشور ايران است كه بيش از 14 ميليون هكتار آن را جنگل، 32 ميليون هكتار را بيابان و 84 ميليون هكتار را مراتع تشكيل مي دهد.

اقتصام*9186*1961*

سرخط اخبار اقتصاد