4723 خانوار روستايي آذربايجان غربي داراي آب شرب سالم مي شوند

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي گفت: همزمان با هفته دولت چهارهزار و 723 خانوار روستايي اين استان از نعمت آب آشاميدني سالم برخوردار مي شوند.

كاظم محمدي اقدم روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين تعداد خانوار شامل 18 هزار و 225 نفر جمعيت روستايي است كه از نعمت آب آشاميدني سالم و بهداشتي در استان بهره مند مي شوند.
وي اضافه كرد: در هفته دولت امسال 38 طرح آبرساني روستايي در روستاهاي شهرستان هاي اروميه، بوكان، تكاب، سلماس، شاهين دژ، مهاباد، نقده، مياندوآب، اشنويه، چايپاره و خوي به بهره برداري مي رسد.
وي بيان كرد: 181 ميليارد ريال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي براي بهره برداري از اين طرح ها هزينه شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي در بخش ديگري با اشاره به آبرساني سيار به 52 روستاي استان گفت: در پنج ماهه امسال 9 هزار و 283 متر مكعب آب شرب سالم و بهداشتي در روستاهاي استان توزيع شده است.
محمدي اقدم افزود: اين ميزان آب در بين 45 هزار و 283 نفر جمعيت روستايي استان توزيع شده است.
وي ادامه داد: طرح آبرساني سيار به دليل بروز مشكلات ناشي از كمبود آب، تعمير تاسيسات، قطعي برق، اصلاح و توسعه شبكه و بهبود كيفيت آب اجرا شد و آب آشاميدني روستاهاي استان را تامين كرد.
وي در بخش ديگري با اشاره به توسعه كيفي به موازات توسعه كمي آب روستايي در استان نيز اضافه كرد: مطلوبيت ميكروبي آب روستايي در اين استان 99.3 درصد برآورد شده كه نشان دهنده موفقيت در تامين آب آشاميدني سالم براي روستاييان است.
محمدي اقدم افزود: اين شاخص مطلوبيت قابل توجه كه بالاتر از شاخص كشوري نيز محسوب مي شود، با تلاش همه كاركنان شركت آب و فاضلاب روستايي استان در نقاط مختلف به دست آمده است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي گفت: 13 واحد آزمايشگاهي ثابت ميكروبي، 16 واحد آزمايشگاه كنترل كيفي، 2 واحد آزمايشگاه شيمي، يك واحد آزمايشگاه ريز آلاينده معدني، يك واحد آزمايشگاه فاضلاب و يكهزار و 56 دستگاه سامانه كلرزن گازي و مايع از جمله عوامل ارتقاي شاخص هاي سلامت آب روستايي در آذربايجان غربي به شمار مي رود.
وي بيان كرد: علاوه بر آن، شاخص مطلوبيت كلر باقيمانده در آب شرب روستاهاي تحت پوشش آذربايجان غربي 97.8 درصد است كه در اين خصوص نيز جزو رده هاي بالاي كشوري هستيم.
به گزارش ايرنا، آذربايجان غربي 2 هزار و 839 روستا دارد كه از اين تعداد، 2 هزار و 200 روستا بالاي 20 خانوار است و افزون بر يك ميليون و 150 هزار نفر در آنها زندگي مي كنند.
افزون بر يكهزار و 800 روستاي پرجمعيت در آذربايجان غربي تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب روستايي قرار دارد.
8137/7129/2093