۲۸ مرداد ۱۳۹۷،‏ ۱۲:۴۸
کد خبر: 83005793
۰ نفر
دیوان عدالت اداری حكم كلی درباره بورسیه‌ها صادر نمی كند

تهران- ایرنا- معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: دیوان هیچگاه حكم كلی درباره بورسیه‌ها صادر نكرده است بلكه به صورت موردی به شكایات وارده رسیدگی و حسب مورد رای صادر می كند.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، غلامرضا مولابیگی به تشریح نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به پرونده بورسیه‌ها پرداخت و افزود: دیوان عدالت اداری به دور از فضاسازی های رسانه ای به پرونده بورسیه ها رسیدگی می كند و مسئولان از اظهارنظرهای غیرحقوقی درباره پروندهای قضایی بپرهیزند.
وی درخصوص اینكه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شكایت در خصوص بورسیه ها را داشته است یا خیر؟ اظهار داشت: به موجب اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شكایت، اعتراضات و تظلمات مردم نسبت به مأموران، واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مولابیگی ادامه داد: این اصل مترقی به صورت مطلق اعتراض و تظلم خواهی مردم نسبت به مأموران واحدهای دولتی را در صلاحیت دیوان قرارداده و تفكیكی به لحاظ نوع موضوعی كه توسط واحدهای دولتی یا مأموران دولتی اتخاذ می شود، مقرر نشده است؛ بنابراین نوع موضوع از قبیل آموزشی، فنی، تخصصی، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی تفاوتی ندارد و طبق این اصل قانون اساسی تأثیری در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندارد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، خاطرنشان كرد: در این قانون نیز به صورت مطلق، شكایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌های دولتی را در صلاحیت دیوان قرار داده است.
وی اضافه كرد: در این قانون نیز دلیلی بر استثنا شدن برخی موضوعات از صلاحیت دیوان به لحاظ نوع تصمیم یا اقدام از قبیل آموزشی، فنی یا تخصصی وجود ندارد و نه‌ تنها استثنایی از حیث نوع تصمیم و اقدام موضوع شكایت در دیوان نیست بلكه قانونگذار در ماده 64 قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته است، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آنها بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می كنند و در صورت شكایت شاكی از حیث تشخیص ماهوی موضوع، شعبه رسیدگی كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت كارشناسی تخصصی ذیربط كه توسط شعبه تعیین می شود، با كسب نظر آنان مبادرت به انشاء رأی كند.
قاضی دیوان عدالت اداری توضیح داد: در این ماده قانونی رسیدگی متقن به موضوع صلاحیت‌های علمی، تخصصی از حیث رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوعِ فرآیند بررسی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مولابیگی ادامه داد: همچنین از حیث تشخیص ماهوی موضوع، صلاحیت های علمی، تخصصی، فنی و گزینشی نیز از دیوان سلب نشده است و در صلاحیت دیوان قرار دارد؛ منتهی رسیدگی ماهوی منوط به جلب نظر هیأت كارشناسی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری یادآور شد: مصوبه شماره 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی در موضوعات علمی و آموزشی را صرفاً از حیث رسیدگی به شئون آموزشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج كرده است و استفساریه ای كه در سال 93 راجع به مصوبه یاد شده از شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد نیز دلالت بر تفكیك بین رسیدگی به شكایت از امور آموزشی و علمی از حیث عدم رعایت قانونی با رسیدگی به موضوع یاد شده از حیث تشخیص ماهوی موضوع دارد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به موضوع از جهت تشخیص ماهوی در صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر قرار دارد و رسیدگی به موضوعات یاد شده از حیث عدم رعایت مقررات قانونی، كماكان طبق اصل برگرفته از قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باقی مانده است.
مولابیگی با بیان اینكه در خصوص موضوع بورسیه‌ها هر دو نوع شكایت وجود داشته است و دارد، گفت: در مورد بورسیه ها هم شكایت از تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی مربوطه از حیث رعایت نشدن مقررات قانونی در لغو بورس پذیرفته شدگان به دیوان رسیده است؛ همچنین شكایت ازحیث اعتراض به تشخیص ماهوی موضوع به دیوان واصل شده است كه البته عمده شكایت ها مربوط به عدم رعایت مقررات قانونی است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تشریح كرد: دیوان طبق مقررات یاد شده در مورد آن دسته از شكایت‌ها كه از اقدامات واحدهای دولتی در لغو بورسیه بعضی از دانشجویان از حیث تطبیق موضوع با فرآیندها و ضوابط قانونی مطرح شده، مبادرت به رسیدگی كرده و صلاحیت خود را پذیرفته است.

* دیوان هیچگاه وارد موضوع تشخیص صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی نشده است
مولابیگی خاطرنشان كرد: در خصوص شكایت‌های مربوط به تشخیص ماهوی موضوع مانند احراز صلاحیت علمی هرچند طبق قسمت ذیل ماده 64 قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این موضوع هم در صلاحیت دیوان است اما چون به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده است، دیوان با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت هیأت عالی تجدیدنظر مستقر در وزارت علوم یا وزارت بهداشت اقدام كرده است و هیچگاه وارد موضوع تشخیص صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی نشده بلكه صرفاً از حیث رعایت یا عدم رعایت مقررات قانونی مبادرت به رسیدگی كرده است.
وی با درباره آرای صادر شده دیوان عدالت اداری در زمینه بورسیه ها گفت: برای پذیرش و اعطای بورس، شرایط قانونی پیش بینی شده است كه از جمله آنها شرط سنی داوطلب، معدل دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد و رشته تحصیلی مورد نیاز وزارت علوم و موارد دیگری است و برخی از این دانشجویان با رعایت شرایط یاد شده و مقررات قانونی و احراز صلاحیت علمی توسط مراجع ذیصلاح از جمله شورای بورس به عنوان بورسیه پذیرفته شده اند و از یكی از دانشگاه‌های دولتی مربوط نیز اعلام نیازدریافت داشته‌اند اما بعد از آن لغو بورس شدند و از این موضوع به دیوان عدالت اداری شكایت كرده اند.
مولابیگی اظهار داشت: دیوان با بررسی موردی هریك از شكایت‌ها و تطبیق آن با فرآیندهای قانونی و احراز حقوق مكتسب قانونی و اینكه بورس بر مبنای قانون و مقررات به شاكی اعطاء شده است، مبادرت به صدور حكم به ورود شكایت دایر بر ابطال اقدامات وزارت علوم در لغو بورس كرده است و در مواردی كه شرایط قانونی اعطای بورس به هنگام پذیرش رعایت نشده باشد، حق مكتسب قانونی در مورد شخص ایجاد نشده است و دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور حكم به رد شكایت كرده است.

* دیوان همه بورسیه ها را غیرقانونی اعلام نكرده است
وی با تاكید بر اینكه رسیدگی دیوان و صدور حكم كاملاً با رعایت مقررات قانونی و عادلانه صورت گرفته است، تصریح كرد: دیوان همه بورسیه ها را غیرقانونی اعلام نكرده است بلكه با رسیدگی به شكایات به صورت موردی طبق وظایف قضایی و حقوقی خود عمل كرده است.
مولابیگی گفت: در مواردی كه شرایط قانونی در اعطای بورس رعایت و احراز شده است و در طول تحصیل نیز ارزیابی از دانشجوی یاد شده توسط مراجع ذیصلاح قانونی مثبت و دلیل قانونی بر لغو بورس دانشجو موجود نیست، حكم به ورود شكایت صادر كرده است همچنین در مواردی كه این شرایط را احراز نكرده و غیرقانونی بودن اعطای بورس را احراز كرده است، حكم به رد شكایت صادر كرده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: كاملاً روشن است كه دیوان عدالت اداری بر مبنای وظایف قانونی خود اقدام كرده است و حسب شرایط هر یك از پرونده ها و شكات، ضمن تطبیق موضوع با قانون، حكم قانونی صادر شده است.
وی ابراز امیدواری كرد كه همگان موضوعات حقوقی و قضایی را با دیدگاه حقوقی، با بی‌طرفی و بدون جانبداری مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
اجتمام*3229*1834

سرخط اخبار جامعه