2 دانش آموز دشتي مقام نخست جشنواره خوارزمي را كسب كردند

بوشهر-ايرنا- مدير آموزش و پرورش دشتي استان بوشهر گفت: در جشنواره نوجوان خوارزمي 2 دانش آموز اين شهرستان حايز مقام اول كشور شدند.

احمد طيبيان مجرد روز يكشنبه درگفت و گو با ايرنا افزود: روز گذشته اختتاميه مرحله كشوري مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمي در سال تحصيلي 1397- 1396 در مشهد برگزار شد.
وي اضافه كرد: از اهداف راهبردي در اجراي جشنواره نوجوان خوارزمي، تقويت بنيه علمي و افزايش توانمندي دانش آموزان در كسب مهارت هاي علمي - تحقيقاتي و پژوهشي و توانايي برقراري ارتباط در زندگي واقعي است.
طيبيان مجرد افزود: اين جشنوراه در چهار مرحله آموزشگاهي، منطقه اي، استاني و كشوري برگزار مي شود.
وي تاكيد كرد: فرايند اجراي اين جشنواره در 6 رشته علمي و آموزشي با عناوين پژوهش، دست سازه ها، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي، فعاليت هاي آزمايشگاهي و بازارچه هاي كارآفريني شكل گرفته است.
طيبيان مجرد بيان كرد: گروه شهرستان دشتي متشكل از دانش آموزان ياسين قاسمي و علي ابوطالب به نمايندگي از استان بوشهر در رشته پژوهشي جشنواره نوجوان خوارزمي شركت كردند.
وي افزود: اين گروه با ارايه مقاله اي در مورد نانو در رشته پژوهشي جشنواره نوجوان خوارزمي مقام اول را كسب كردند.
شهرستان دشتي با 86 هزار نفر جمعيت در 80 كيلومتري جنوب بوشهر واقع است.
7206/6043