خبرنگار آزاده ايرناي آذربايجان غربي مورد تجليل قرار گرفت

اروميه- ايرنا- 'يوسف رحيمي حيدرلو'، خبرنگار آزاده سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي با حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي و جمعي از خبرنگاران در ايرناي اروميه مورد تجليل قرار گرفت.

به گزارش ايرنا، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي روز شنبه در آيين تجليل از اين خبرنگار آزاده افزود: آزادگان در دوران اسارت در مقابل شكنجه و آزار و اذيت رژيم بعثي تسليم نشدند و تا پاي جان بر سر آرمان هاي انقلاب اسلامي و امام راحل ايستادند.
ناصر خداياري ادامه داد: رژيم بعثي با هدف تضعيف روحيه اسراي ايراني نسبت به تخريب بسياري از ارزش ها و شخصيت هاي مورد احترام آنان اقدام كرد اما موفق به شكستن اراده و روحيه اين ايثارگران نشد.
وي افزود: اگر ايستادگي و اقتدار اسرا در دوران اسارت نبود، دفاع مقدس به نتيجه نمي رسيد و اين ايستادگي در حقيقت پاسداري اصولي از خون شهدا بود.
وي ادامه داد: امروز جوانان بايد با رشادت ها و ايستادگي هاي آزادگان آشنا شوند و با الگوبرداري از آنان، عزت و سربلندي را براي كشور رقم بزنند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي ادامه داد: اين روزها فرصت مغتنمي است تا گوشه اي از زحمت هاي آزادگان بازگو شود.
رييس ايرناي مركز آذربايجان غربي هم ' يوسف رحيمي' را اسوه اخلاق و رفتار سازماني خبرنگاران ايرناي استان خواند و گفت: اين خبرنگار آزاده همواره منافع نظام مقدس جمهوري اسلامي را دنبال كرده است.
'يوسف رحيمي حيدرلو' نيز در اين آيين گفت: خدمت گزاري به اين ملت و جامعه وظيفه ماست و هيچوقت منتي براي اداي اين وظيفه بر گردن كسي نيست.
وي ادامه داد: تا پاي جان بر سر آرمان هاي اين نظام و شهدا و امام راحل خواهيم ايستاد.
به گزارش ايرنا رحيمي متولد 1342 در اروميه بوده، كارشناس روابط عمومي و دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي و منابع انساني است.
اين خبرنگار پيشكسوت از سال 1370 شمسي همكاري خود با ايرناي آذربايجان غربي را شروع كرده و نماينده آزادگان در 'شركت خودكفايي آزادگان' و 'موسسه فرهنگي پيام آزادگان' است.
وي از 9 سال پيش مشاور مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران آذربايجان غربي در امور آزادگان بوده و رياست هيات ورزشي جانبازان و معلولان اروميه و رياست انجمن خبرنگاران آذربايجان غربي در چندين دوره مختلف را در كارنامه دارد.
8135/3072